ב. נכסי הקהילה

עמוד:47

בדמי חכירה ראויים י ששיעורם 50 גרוש אסרי לשנה . כמו כן שילמו שתי הנשים לטובת ההקדש הנזכר סכום מקדמה ששיעורו 60 , 000 גרוש אסרי כדי לפרוע את חובותיו . זאת כיוון שההקדש אינו נושא פרות שניתן להיפרע מהם ואין מי שמוכן להלוות לו כסף בשל ריבוי החובות הרובצים עליו . הסכום המזומן הנזכר יהא להן בבחינת ח'לו המושקע והמקנה להן בעלות ערטילאית בבית וזאת לפי מסמך המצוי בידיהן ותאריכו כנזכר לעיל . שתי הנשים שיפצו את הבית לתפארה על פי ההיתר באישור בא כוח מטעם הרב הראשי הקודם שנפטר , ולאחריו באישור בא כוח מטעם הרב הראשי הנוכחי דוד חזן הנאמן הממונה על ההקדש הנזכר . בתאריך המצוין בתחתיתו של מסמך זה בא לבית הדין השרעי ח'ואג'ה אבראם אל ח'יאט בן דוד , בא כוחן של שתי החוברות , אשר עובדת היותו בא כוחן מאומתת כחוק בעדותם וזיהוים של ח'ואג'ה נסים חיון בן אליאו ויעקוב בן אבראם היהודים . יחד עמו נכח הח'ואג'ה אסחאק אל שרזלי , מתורגמן עדת היהודים בירושלים הנאצלה כעת , בנו של ח'ואג'ה חיים הנזכר , בא כוחו החוקי של ראש העדה היהודית הרב הראשי דוד חזן הנזכר אשר דבר היותו מיופה כוחו מוכח בעדותו של הרב יעקוב כרדוילה בן הרב אסחאק ואבראם ספורטה בן הרב יעקוב — שניהם נמנים על באי כוח היהודים . בא כוח החוכרים הנזכר ביקש מהשופט השרעי הנזכר למנות אדם שיבדוק יחד עמו את אשר נבנה ושופץ בבית הנזכר . השופט מינה את בני הסמכא הסייד החאג' יוסף אפנדי אל ח'אלדי , בן דודו הסייד החאג' סלים אפנדי אל ח'אלדי , אחיו הסייד בדר אפנדי אל ח'אלדי , כותבן של שורות אלו מחמד אמין אל ח'אלדי והמביא הראשי לבית הדין . הם שמו פעמיהם לשם בלוויית הבנאי הראשי הסייד יוסף צאדק ובן דודו הסייד אבראהים בכ חסין , שניהם ממשפחת אל נמרי וכן הסייד מצטפא אפנדי אל שרפא , הסייד חסן ע'נים , הסייד סעיד אפנדי אל דג'אני , הסייד רשיד אל שעבאני ומוסלמים נוספים וכן הרב אבראם כהן , הרב יעקוב מיר , הרב סלימאן בזאניה , הרב אבראם 11 במקור : "אל חכר אל מת'לי , " שהם דמי החכירה , אשר נקבעו על ידי הקאדי ( בהתאם להערכתו של שווי הנכס או את ההנאה מפרותיו . ( הביטוי המלא '' — אגירת אל מתיל וקימת אל עדל" — בא להבדילו מדמי חכירה , אשר נקבעו מראש בהסכם החכירה "אגיר מסמא . " וראה : כהן ולואיס , אוכלוסייה , עמ' "Adir" , £ / - ; 42 12 במקור : "מעגיל 13 . " מצבה הכלכלי של הקהילה אילץ אותה להשכיר או למכור זכויות שימוש בנכסיה . וראה אלמאליח , הראשונים לציון , עמי 204 וכן הערות 1 ו 2 שם ועמי . 269 14 במקור : "אלדיי מאת , " כלומר : "אשר מת , " שהיא לשון זלזול , ולא "נפטר , " כמקובל בהתייחסות לגבי מוסלמים . אכן , הוא נפטר בשנת 1861 בשיבה טובה והוא בן 91 שנה . וראה : "המגיד , " שנה חמישית , גיליון עמי 15 . 48 ראה עליו לעיל , תעודה מס' , 7 הערה 16 . 2 על יצחק אל שיריזלי שהיה מקורבו של הרב הראשי דוד חזן ראה : גאון , יהודי המזרח , ב , עמ' : 296 "הלבנון , " שנה שלישית , גיליון תשע עשרה , עמ' 1292-289 שם , שנה שישית , גיליון עשרים ושבע , עמ' ; 214 לעיל , תעודה מסי , 16 הערה 17 . 1 יעקב קורדובירו היה חבר בבית הדין של הרב חיים דוד חזן . וראה ? גאון , יהודי המזרח , ב , עמ' . 621 , 249 18 ייתכן שהכוונה לרב רפאל שלמה פיזנטי המכונה בכור . היה מחכמי ורבני ירושלים ויחידי ק"ק חסידים "בית אל . " וראה : גאון , יהודי המזרח , ב , עמי . 551

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר