ב. נכסי הקהילה

עמוד:40

אז נערך עיון בפנקסי בית הדין ה ... וכתבי ההקדש של חסין קמיע הרשומים בפנקסי בית הדין השמורים ולא נמצא לחנות הנזכרת שם או זכר ולא ציון כלל וכלל . או אז דרש אדוננו השופט השרעי מהרב זלמן מארכו בן יאקוב הנזכר ראיה חוקית שתפיץ אור על טענתו . לפיכך הוא הביא לשם מתן עדות את שני האנשים הבאים : הסייד אבראהים אפנדי אל דקאק והסייד מחמד עבד אל חק אפנדי אל ג'אעוני . הם העידו לאחר שנתבקשו לתת עדות כחוק , בפניו של הסייד מחמד הנזכר כי אחת עשרה החנויות הנזכרות הנמצאות כעת בתחתית ה"חצר" מצד מערב ואשר עליהן נמנית החנות המצויה בשימושו של הסייד מחמד אל נשאשיבי הם מכלל חדרי ה"חצר" הנזכרת בקומה התחתונה מצד מערב . [ הם הוסיפו והעידו כי ] בשל חורבנה של ה"חצר" הנזכרת שיפצו [ האנשים ] הנזכרים את החדרים הנזכרים והפכו אותם לחנויות והשתמשו בהן ללא הסכמתם ורשותם של האשכנזים בעלי ה"חצר" הנזכרת , וכי שניהם [ שני העדים ] יודעים זאת ומאשרים כי אחת עשרה החנויות הנזכרות נמנות על כלל זכויות ה"חצר" הנזכרת . העדות היא תקפה , חוקית והתקבלה משניהם כחוק . לאחר שהוכח הדבר אשר הראיה באה להוכיחו , דהיינו , היות אחת עשרה החנויות הנזכרות נמנות על כלל זכויות ה"חצר" הנזכרת , ונתברר תודות להודעתה של משלחת הבדיקה , [ דהיינו ] כי ה"חצר" הנזכרת זקוקה לשיפוץ וכי היא נמצאת בצורה המתוארת לעיל , ציווה אדוננו השופט השרעי הנזכר לעיל על הסייד מחמד אל נשאשיבי למסור את החנות הנזכרת לעדת היהודים האשכנזים . או אז הוא מסרה להם . אדוננו השופט השרעי הנזכר התיר לעדת האשכנזים הנזכרים ולבא כוחם הנזכר לבנות מחדש את ה"חצר" הנזכרת ולהחזיר את קשתותיה כפי שהיו , ולהפוך את אחת עשרה החנויות לחדרים ב"חצר" הנזכרת כפי שהיו [ בעבר . [ הוא התרה בהם שבשיפוץ לא יוסיפו [ דבר מה נוסף ] על המצב הישן ולא על צורת המבנה המקורי , ושהשיפוץ יהא כמו במתכונת הישנה ללא הרחבה וללא הגבהה כפי שמחייבת דרכה של השריעה הנאצלה . הצו , ההיתר וההתראה הם תקפים , חוקיים ומוסכמים כחוק . הוא ביקש לרשום את שאירע על מנת שיהווה מסמך לעת הצורך . על היות הדברים כהווייתם נרשם ונכתב בשליש הראשון של חודש ג'מאדא אל ת'אני שנת . 1252 י 18 במקור : "אל סגיל 19 . " מילה לא ברורה במקור . 20 במקור : "אהל אל כשף , " כלומר האנשים שמונו , כנאמר לעיל , על ידי הקאדי כדי לאמת את העובדות . 22-13 21 בספטמבר . 1836 על הרקע להוצאת תעודה זו ראה : מורגנשטרן , חורבת 7 יהודה החסיד , עמי ,-295-293 גראייבסקי , סלומון וקרסל מביאים את תרגומה של תעודה זו וראה : גראייבסקי , זכרון , י , עמי ; 10-7 סלומון , שלשה דורות , עמי ; 62-60 קרסל , תוכניות , עמי . 127-124 וראה גם "חבצלת , " שנה שנייה , גיליון , 33 מיום חי בסיוון תרל"ב , עמי ; 258-257 שם , גיליון , 34 מיום ט"ו בסיוון תרל"ב , עמי . 266-265

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר