ב. נכסי הקהילה

עמוד:36

שנה ויותר שה"דוצר" הנזכרת נותרה ללא דיירים ובשל כך בא עליה חורבן . [ חצר זו ] מפורסמת כעת ומוכרת לפשוטי העם ונכבדיו כ"חצר האשכנזים" ו [ היא ] נכס מנכסיהם , תמיד הייתה מצויה בחזקתם וכעת היא חרבה וחסרת תועלת . הוא [ הרב מנדל ] ביקש לרשום זאת למען יהא מסמך [ שישמש ראיה ] לעת הצורך . הואיל וכך , נרשם ונכתב [ מסמך זה ] בשליש השני של חודש מחרם שנת 240 ו . 13 בית יצחק מימון שייך להקדש היהודים בטבריה [ 8 / 318 ] ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיע במושב בית הדין של השריעה הנאצלה והמאירה אסחק בן יוסף מימון היהודי הגר בטבריה . הוא אישר , הודה והעיד על עצמו כשהוא בריא ושלם , ללא כפייה וללא אילוץ בידעו את משמעות האישור , ההודאה והעדות החוקיים הללו כי כל הבית העומד על תלו בטבריה , הנמצא בשכונת י היהודים החדשה בטבריה , המוכר והידוע כהקדש היהודים בטבריה והנמצא לחוף הים בטבריה , הוא זכות מזכויות הקדש היהודים בטבריה , וכי אסחק הנזכר גר בבית הנזכר במשך שבע עשרה שנה בשכירות . בכל שנה הוא משלם דמי שכירות שנתיים להקדש היהודים בטבריה . [ כן העיד כי ] הבית הנזכר הוא זכות מזכויות רכוש הקדש היהודים בטבריה [ וכי ] לאסחק הנזכר אין זכות בבית הנזכר . [ כך העיד ] באמרו "אין לי כל זכות בבית הנזכר . " האישור , ההודאה והעדות הם תקפים וחוקיים . אסחק הנזכר הוסיף [ והעיד כחוק ] כי "מעתה ואילך אין לי כל זכות בבית הנזכר אלא הוא זכות מזכויות רכוש הקדש היהודים בטבריה . " הוא ביקש לרשום את אשר אירע על מנת שיהא להקדש היהודים בטבריה מסמך בידיהם . נרשם ביום שני , 17 בחודש רביע אל אול שנת 249 ו . 13-4 7 בספטמבר . 1824 על הרקע שקדם להוצאת תעודה זו ועל תועלתה לקהילה האשכנזית במאמציה לקבל היתר לבנות מחדש את החצר ראה מורגנשטרן , חורבת C יהודה החסיד , עמי . 284-283 וראה בעניין זה להלן , גם תעודות מסי 15 ו . 26 וראה גם מורגנשטרן , מחצר מושב לחצר קהילה , עמי שעט-שצה ; הנ"ל , משיחיות וישוב , עמי ; 161-133 הנ"ל , בשליחות ירושלים , תעודה ב , עמי , 112-110 תעודה ג , עמי . 115-113 תעודה 13 1 במקור : "ח 1 < רה 4 2 . " באוגוסט . 1833

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר