ב. נכסי הקהילה

עמוד:35

לאחר כל הדברים האלה ואישורם בא מחמד בן אבראהים ח'דר התובע הנזכר ואישר , הודה והעיד על עצמו כחוק 1 ללא אילוץ וללא כפייה בעניין זה , כי אין לו כל [ עילת ] תביעה כלפי עדת היהודים בירושלים בנוגע לעניין אותו תבע וכי בניית הקיר והגבהתו נעשו ברשותו [ שניתנה ] בעת הבנייה וכי יש בכך תועלת מרבית לחצר ביתו . הוא הוסיף בעדותו כחוק בי לאחר מניעת [ האפשרות ] להסתכל משני הצהרים [ אל חצרו ] והסבת המטבח אשר בגב הקיר שלו [ לחדר ] אין לו בל זכות כלפי עדת היהודים בירושלים בעניין הבית הנזכר והגבהת הבנייה . שני היהודים הנזכרים הסכימו לכך כחוק בשם הקדש היהודים . נרשם במחצית [ חודש ] ג'מאדא אל אול [ א ] שנת 239 ו . 12 "חצר האשכנזים" — מצבה המשפטי והפיזי [ 151 / 308 ] ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיע במושב [ בית הדין ] השרעי הנאצל הרב מנדלי מיופה כוחה של עדת היהודים האשכנזים בירושלים הנאצלה וביקש מאדוננו השופט השרעי אשר כתב ידו מופיע בראשו [ של המסמך ] המקורי שיברר לאשורו את [ מצב ] "חצר" האשכנזים הנמצאת בירושלים הנאצלה שרובה הרוסה כעת . אדוננו השופט השרעי הנזכר שאל על כך [ אנשים מוסלמים ] יראי שמים ואז התברר ונתחוור לכבודו הנעלה באופן שריר ואמיתי שה"חצר" המצויה בשכונת היהודים , החרבה וחסרת התועלת כעת , היא רכוש עדת היהודים האשכנזים ומצויה בחזקתם . [ כן נתברר לו כי ] בימים עברו הם היו גרים בה וכי נערמו עליהם חובות ולכן הם נסו וברחו מירושלים . מזה שמונים 17 24 בינואר . 1824 וראה כרך המאה הי"ח , תעודה : 43 מקרה דומה של פתיחת שני צהרים בבית שבשימוש הקהילה שהשקיפו על מגורי נשים מוסלמיות . וראה גם תעודה 341-340 / 402 ( נחמן ביתותו בן יהודה מיופה כוחו של הרב הראשי וליושבה בת דוד בן שלמה ביגהני ] ייפו את כוחו של מרכאדה בן מאיר רקיב להגיש התנגדות להודעת בית המשפט בירושלים בעניין צירוף שלושה רבעים של בית בשכונת "אל שרף" בחצר השייכת להקדש יהודה בן שלמה בליוףנ [? לרכושה של מרים בת יעקב מזרחי . נרשם ב 27 בג'מאדא אל אולא שנת 16 / 1327 ביוני . ( 1909 תעודה 1 1 2 זהו , ככל הנראה , הרב מנחם מנדל משקלוב , אחד מתלמידיו המובהקים של הגר"א שעמד בראש הקהילה האשכנזית הפרושית בירושלים . וראה עליו פרומקין וריבלין , תולדות , ג , עמי . 163-158 על פועלו למען ייסוד הקהילה הפרושית בירושלים ובניית חצר די יהודה החסיד ראה מאמרו של מורגנשטרן , אחדותו הארגונית , עמי . 310-293 וראה גם מאמריו של ק רגילה , קהילת הפרושים , עמי ; 330-306 הנ"ל , הנהגת כולל הפרושים , עמי . 48-33 וראה גם : גליס , מדמויות ירושלים , עמ' כג-לה . 2 במקור : "וביל 3 . " בניגוד למסמך זה שהוא העתק מהמקור . 4 במקור : "דיר אל סכנאג . "' הכוונה לחצר ר' יהודה החסיד אשר נחרבה בשנות העשרים של המאה הי"ח בעקבות בריחת הקהילה האשכנזית מירושלים מחמת ריבוי חובותיה . 5 על חובות הקהילה האשכנזית בירושלים למוסלמים במאה הי"ח ראה כרך המאה הי"ח , עמ' 6 . 218-206 במקור : "מן הד'ה אל דיאר . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר