א. הנהגת הקהילה

עמוד:29

שתצא ממני או כנגדי על ידי כל אדם שהוא , מכל סוג ובכל בית דין עד לערכאה הגבוהה ביותר של ההתדיינות , [ ייפוי הכוח הוא גם לשם ] ערעור , קסציה , התדיינות חוזרת , בקשה לביצוע ולהוצאה אל הפועל , השבעה במקרה הצורך , לקיחה וקבלה , השגת פשרה וזיכוי , הצהרה ואישור וכל מה שקשור ותלוי בכך במלואו . ייפוי הכוח הנו מוחלט , כללי , תקף וחוקי הניתן לדעתו , דבריו ומעשיו . " מוסא אפנדי הנוכח הנזכר לעיל קיבל [ על עצמו ] את ייפוי הכוח הרשום לעיל בקבלה חוקית . לאחר מכן הוגש הדבר למולא שלנו , שהוא ממלא המקום הנזכר לעיל . כאשר הוא נוכח באמיתותו , הוא אישר אותו , חתם עליו וחייב לפעול בהתאם לו . נרשם ביום השמונה עשר בחודש רמדאן שנת " . 1318 8 22 בינואר . 1901 העתקה נוספת של כתב ייפוי כוח זה בתוספת חתימתו בעברית ראה בעמי 134 כרך . 393 את הקשר בין הרב אלישר לבין בן למשפחת נבון ניתן , אולי , למצוא בעובדה שהרב בנימין מרדכי נבון היה אביו החורג של הרב אלישר , והרב יהודה נבון מונה למורשה ואפוטרופוס עליו מטעם רבני העיר . וראה על כך באלמאליח , הראשונים לציון , עמי . 310-109 על ריבוי כתבי ייפוי כוח במאה הי"ט ראה , להלן , עמי . 663-627 ולאורך כל הספר . וראה ייפויי כוח בהם מעורבים בני משפחת נבון בתעודות 86 / 375 , 112 / 374 ( יוסף בן אליהו בן הרב מורינו נבון ייפה את כוחו של חיים אהרן ולירו לשחרר משכון הרובץ על חצי בית שבנמל יפו ולקבל בתמורה 100 לירות זהב עותימאניות מבעליו . נרשם ב 6 בד'ו אל קעדה שנת 27 / 1304 ביולי 124 / 374 , 139 / 374 ,- ( 1887 ( יוסף בן הרב אליהו בן הרב מורינו נבון ייפה את כוחו של בנו הרב אליהו לנהל את כל נכסי הדלא ניידי שלו שבירושלים . נרשם ב 25 במחרם שנת 13 / 1305 באוקטובר 30 / 376 ;( 1887 ( משה בן אברהם בן יעקב נבון ייפה את כוחו של אחיו יהודה למכור לאמו אסתר בת יהודה בנינו חלק מבית ומשלוש חנויות שעברו אליו בירושה מאביו ב 96 לירות צרפתיות . הנכסים גובלים בחצר האשכנזים . נרשם ב 8 ברג'ב שנת 31 / 1305 במרס 84 / 376 ;( 1888 ( ראניה בת מרדכי בן שמואל ייפתה את כוחו של חי בן הרב אפרים בן הרב מורינו נבון לייצגה בתביעה שהוגשה נגדה על ידי אישה מוסלמית אשת אל עסלי . נרשם ב 11 ברביע אל אול שנת 15 / 1306 בנובמבר 48-47 / 384 ;( 1888 ( משה בן הרב אפרים בן הרב מורינו נבון האפוטרופוס על חיים ומשה ילדי דוד בן בכור ששון ייפה את כוחו של מוסלמי לתבוע את יורשיו של מוסלמי אחר תושב הכפר אל מאלחה על חובו של המוריש לדוד אביהם של היתומים בסך 60 לירות זהב עותימאניות שאותן קיבל במכירה על תנאי של מספר חלקות אדמה שונות . נרשם ב 15 במחרם שנת 9 / 1310 באוגוסט 73-70 / 384 ,- ( 1892 ( מספר בעלים יהודים של חלקת אדמה מערבית לחומות העיר ביקשו לערוך פרצלציה , לשם כך ייפו אליהו בן הרב מורינו נבון , בנו יוסף וחנא פרותיגר את כוחו של חיים אהרן בן יעקב יצחק ולירו , קבוצה נוספת ייפתה את כוחו של נתן בן שלמה בן שמואל ויהודי נוסף ייפה את כוחו של עיזר בן פישל בן ליב לאפין . החלקה גובלת מצפון בבתי שכונת בית יעקב . נרשם בראשון בגימאדא אל תיאניה שנת 21 / 1310 בדצמבר 213 / 383 ;( 1892 ( אליהו בן הרב מורינו הרב אפרים נבון ובנו יוסף ייפו את כוחו של חיים אלעסרי בן יצחק בן שאול המוגרבי למכור חל ק מחלקת אדמה בשכונת בית יעקב . נרשם ב 24 בד'ו אל חגיה שנת 28 / 1311 ביוני 172 / 388 ;( 1894 ( חיים בן שאול בן יצחק כאפי ייפה את כוחה של אשתו חויבאנ [? בת הרב מורינו נבון לנהל עבורו שני בתים בשכונת [?] ... נרשם ב [>] 11 בג'מאדא אל אאח'רה שנת 17 / 1314 בנובמבר 81 / 385 ;( 1898 ( אליהו בן הרב

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר