תוכן העניינים

עמוד:ו

יז . 6 / בעלי עגלות 203 יז . 7 / קצבים 206 יז . 8 / שענים 208 יז . 9 / רופאים 209 יז . 10 / חוכרי מסים ו ו 2 יז 11 / סוחרים 214 יז . 12 / רועי צאן 232 יז 3 / ו . כרוזים 234 יז . 14 / טוחנים 236 יח . נכסי דלא ניידי : קנייה ומכירה 238 יח / ו . מונטיפיורי ואדמותיו 238 יח . 2 / רוטשילד ואדמותיו 265 יח . 3 / מוצא 269 יח . 4 / באב חטה 281 יח . 5 / נחלת שבעה 288 יח . 6 / מאה שערים 300 ידו . 7 / צפונית לחומות העיר 311 יח . 8 / כפרים וערים אחרות 318 יח . 9 / מערבית לחומות העיר 323 יח . 10 / בתוך החומות 360 יט . הלוואות 397 כ . שיפוץ בתים 399 כא . משכונות ופיקדונות 402 כב . שכירויות 408 כג . חובות כספיים 424 חלק רביעי : הקדשים כד . הקדשים 445 חלק חמישי : מעמד משפטי , אישה , משפחה כה . גירושין 569 כו . מוהר 570 כז . מזונות 576 כח . אפטורופסות 585 כט . ירושות 608

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר