יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:158

בעניין . כאשר התאמתה הודאתו באורח חוקי בפני מולאנא השופט של השריעה הוא פסק על פיו כחוק , [ דהיינו , [ הודיע לנתבע הנזכר , כי היות שהוא הודה כי הוא ושאר היהודים הנזכרים חייבים בסכום הנזכר וכי הם אחראים וערבים זה לזה על הסכום הנזכר [ בכסף ] ובחבות , הרי שהוא חייב לשלם את כל הסכום הנזכר לנתבעים הנזכרים הואיל ו 4 [ ... ] [ הקאדי ] ציווה על הנתבע הנזכר לשלם את כל הסכום הנזכר לתובעים הנזכרים כחייב עיקרי וכערב כספי . [ אלה הם ] הודעה , ציווי וחיוב בני תוקף , חוקיים ומקובלים כחוק . [ הדבר ] נרשם בשליש האחרון של [ חודש ] רג'ב שנת . 1119 129 התחייבות קולקטיבית של ראשי הקהילה להחזר חובותיה [ 57 / 205 ] ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיעו במושב בית הדין של השריעה הנאצלה האנשים הבאים : בחיר המלמדים הגדולים הסייד מחב אל דין אפנדי הממונה על הצאצאים הנאצלים של הנביאי בירושלים הנאצלה , פאר הנכבדים המכובדים פדל אל דין מפקד 2 מצודת ירושלים הנאצלה הנאמן הממונה על הקדש דורע'ות ג אע'א והסריס , תפארת בעלי התפילה המכובדים השיח' מוסא אל קביאני , תפארת העומדים בראש התפילה 7 השיח' אבו אל פתח אל דירי הנאמן הממונה על הקדש שיח'י אפנדי , השיח' אבו אל סעוד אל דקאק , תפארת השיח'ים המכובדים השיח' נור אל דין ע'דבה , השיח' צאלח אל דין ע'רבה , השיח' עיסא ע'דבה , השיח' תאג' אל דין דאודי הנאמן הממונה על הקדש המנוח עלי ח'ורשית , [? חאג' מחמד המוגרבי , עבד אל קדים בשה אבן טוקאן , חאג' מוסא אל רצאץ 0 י ועור מפקד יחידת היניצ'רים , יי שהם מבין הנושים של עדת היהודים הספרדים 12 המתגוררים בירושלים הנאצלה . עמם נכחו האנשים הבאים.- הרב אבראהאם בן דאויד , הרב שמשום 1 י בן אברהאם , מוח 'אס בן שמואל , אברהאם בן אסראיל , שמואל 4 מלה לא ברוד ה . 8 5 ו27- באוקטובר 707 ו . וראה להלן , תעודות 138 , 133 , 132 , 129 ושם עוד , 140 ושם עוד , 168 ו . 217 וראה גם 64 / 202 ( אצלאן הפרנס האשכנזי נתבע על ידי החאג' מוסא אל רצאץ הנזכר לעיל על חוב של 200 גרוש אסרי שבתמורה להם הוא מישכן שני בתים בחצר האשכנזים . הפרנס הודה וחויב 271 / 227 ;( ( הגברת משתהי בת הדואג' מוסא אל רצאץ קיבלה מידי יאקוב הפרנס הספרדי סך 50 גרוש עדדי שהיו בחובת הקהילה . ( תעודה 1 29 ו במקור : "נקיב אל סאדה אל אשראף . " וראה להלן , תעודות 133 ר 2 . 177 במקור : "דזדאר . " וראה להלן , תעודה 3 . 133 שיבוש של -טורעיות , שהוא שם פרטי . 4 במקור.- -ואל טואשי . " וראה תעודה 62 / 205 ( היהודים הספרדים פרעו חובם לפדל אל דין הנזכר לעיל , חוב בסך , 000 ו גרוש עדדי , מתוכם 900 גרוש קיבל מהפרנסים הקודמים וה 00 ו הנותרים קיבל מהפרנסים הנוכחים : מוחיאס , שמשום , אברהאם בן אסראיל ושמואל . סכום זה אינו כולל את החוב של היהודים כלפי ההקדש הנזכר לעיל שהוא ממונה עליו . { s במקור . -אל אימה" ( בצורה המדויקת יותר , "אאמה , ( " שהוא ריבוי של -אמאס . " 6 וראה תעודה 386 / 202 ( חוב חיים הפרנס הספרדי למוסא הנזכר לעיל בסך 45 גרוש שהיו הריבית על [?] 100 גרוש 7 . ( במקור : אל מצדריך . 8 ראה להלן , תעודות 133 ר 9 . 217 ראה להלן , תעודות 181 , 179 , 177 , 133 , 132 ר . 271 10 ראה לעיל , תעודה 128 ושם עוד . וו במקור : "בלוכבאשי . וראה להלן , תעודות , 132 33 י , ו 8 ז . 217 ושם עוד . 12 במקור : -אל אפרנג 3 . " ו שיבוש השם שמשון .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר