תוכן העניינים

עמוד:6

ב . מלכות שלמה 928-965 ) לפני הספירה בקירוב ) . 4 123 ממלכות ישראל ויהודה מפילוג הממלכה המאוחדת עד חורבן שומרון 928 ) בקירוב720- לפני הספירה ) 131 א . רחבעם ובית ירבעם , אסא ובית בעשא 136 ב . ישראל ויהודה בימי בית עמרי ; יהושפט מלך יהודה 140 ג . יואש וירבעם מלכי ישראל 148 ד . מלכי ישראל האחרונים וחורבן שומרון . 5 152 ארץ ישראל בצל המעצמות אשור , מצרים ובבל 156 א . ימי חזקיהו ומנשה : תקופת האימפריה האשורית בשיאה 156 ב . יאשיהו ויהואחז ? תקופת מעבר כארץ ישראל משלטון אשור לשלטון בבל 168 ג . שלטון בבל הכשדית על ארץ ישראל 172 ד . ארץ יהודה לאחר חורבן הממלכה , 6 176 התרבות הרוחנית של ישראל בתקופת המלוכה . 7 178 שכני ישראל ויחסיהם עם ישראל 193 ד " ר צ ב י ג ל . 8 פני הארץ : התפרוסת היישובית והתרבות החומרית 201 חלק ג : שלטון פרס 332-538 ) לפני הספירה ) 225 פרופ' אפרים שטרן פני התקופה : ארץ ישראל תחת שלטון פרס . 1 227 הרקע הגיאוגראפי היסטורי של ארץ ישראל בתקופה הפרסית 229 .... פרופ' חיים תדמור . 2 ימי שיבת ציון 251 א . המקורות לימי שיבת ציון 251 ב . שיבת ציון והקמת המקדש 252 ג . עלייתו של עזרא ושליחותו 265 ד . מפעלו של נחמיה 269 ה . הלשון והיצירה הספרותית 276 ו . השומרונים ונסיבות התבדלותם 281 פרופי אפרים שטרן . 3 כלכלתה של ארץ ישראל בתקופה הפרסית . 4 284 התרבות החומרית של ארץ ישראל בתקופה הפרסית 291 ביבליוגראפיה 309 מפתח 329

יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר