הקדמה איזו מין ארץ אנו רוצים לפתח?

עמוד:7

הקדמה איזו מין ארץ אנו רוצים לפתח ? הצורך בפיתוח הארץ מובן ואינו עומד כלל לדיון . התקדמות הטכנולוגיה , עליית רמת החיים וגידול האוכלוסייה - כל אלה יוצרים צורכי פיתוח אשר אין לעצור אותם . אולם השאלה שעלינו לשאול הנה איזו מין ארץ אנו רוצים לפתח ? עברנו את השלב של שיכרון הטכנולוגיה , אשר לפני עשרות שנים שטף את העולם , כאשר נדמה היה שניתן לשנות סדרי בראשית , לחמם ערים שלמות באזורי קוטב ולצנן רבעים שלמים באזורים חמים ; אז חשבו שחומרי הגלם רבים ועצומים ומקורות האנרגיה אינם מוגבלים , לפחות לדורנו . הייתה זו חשיבה חומרית שהעמידה כמטרה רווחים , מוצרי צריכה אקזוטיים ובנייה ראוותנית . התפכחנו - התברר שהעלייה ברמת החיים גררה פגיעה כמותית באיכות הסביבה : פליטות גזים רעילים ממכוניות , מתחנות כוח וממפעלים תעשייתיים ; זיהום נחלים , אגמים ומי תהום , ואפילו השפעה שלילית על מצב האוקיינוס . במקביל התפכחנו באשר לדלק ולחומרי גלם לסוגיהם - הבנו כי כמותם מוגבלת . בהדרגה התחלנו "לחשוב ירוק , " והשאיפה לרמת חיים גבוהה הוחלפה בכמיהה לאיכות חיים גבוהה המעוגנת באיכות סביבתית . החשיבה הסביבתית הביאה בארצות המתקדמות לתוצאות מוחשיות : מנגנוני שרפת הדלק במכוניות שוכללו וכמותם סוגי הדלק עצמם ; נייר , זכוכית ואלומיניום הפסיקו להיזרק לאשפה והחלו ממוינים וממוחזרים , כך שנפח המזבלות קטן , וברייה של חומרי גלם חדשים צומצמה ; נקבעו אמות מידה המונעות זיהום פני השטח הגורם לזיהום מי התהום ; הכרזה על

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר