1. בעקבות מלחמת ששת הימים

עמוד:11

. 1 בעקבות מלחמת ששת הימים הר הבית בירושלים ירושלים , חמשת אלפים שנה לפני זמננו , לא הייתה אלא עיר קטנה השוכנת בין חומות . למרגלותיה מפכה מעיין הגיחון ומצפונה מתנשא הר סלעי חשוף . אלפיים שנה אחר כך , בימי שלמה המלך , נבנה על אותו ההר בית המקדש , ומאז נודע ההר בשמו הר הבית , והפך למוקד חיי העיר . אין לך אדם אשר סר לבקר בירושלים ולא פקד את אותו המקום . יתר על כן , הרבבות שבאו לירושלים — לשמו של הר הבית באו . כך אז וכך בימינו — הר הכית הוא לבה של העיר ירושלים . ראשית המעשה במגיפה עזה שפגעה בעם ישראל בשנותיו האחרונות של דוד המלך , ואלפים מצאו בה את מותם . כדי להעלות ארוכה לפגע זה , נשלח גד הנביא אל המלך , ורישומה על השליחות הזאת נותר במקרא / ויבא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו ו עלה , הקם לה מזבח בגרן ארתה היבוסי . ויעל דוד כדבר גד , כאשר צוה הי ... ויקל דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים . ויבן שם דוד מזבח לה ) ... ' שמואל ב כד יח-כה . ( מעשהו זה של דוד , אשר המקרא — כדרכו — מתארו בקיצור נמרץ אך בדרמטיות , קבע את מעמדה של ירושלים ואת דרכה ועתידה לדורות , ומאז ועד ימינו אלה חיה העיר בצלה של אותה החלטה . תולדת אותה החלטה והשלמתה הייתה בניית בית המקדש על ההר ההוא בימי בנו של דוד , שלמה . "ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים , בשנה הרביעית , בחדש זיו , הוא החודש השני , למלך שלמה על ישראל , ויבן הבית לה " ( מלכים א ו א . ( אך נכונה הממלכה בידי שלמה , וכבר ניגש הוא להגשים את חלומו הגדול של אביו — בניית בית המקדש על הר הבית . שבע שנים של עבודה קשה , שנעשתה בעזרת טובי האמנים והאדריכלים , ובהם אנשי צור וצידון , בעלי הברית מן הצפון , הביאו את המבצע לידי סיום , כפי שנאמר , "ובשנה האחת עשרה , בירח בול , הוא החדש השמיני , כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטו , ויבנהו שבע שנים" ( מלכים א ו לח . ( מאז חיה ירושלים בצלו של אותו ההר , שבו קשרו מסורותיו הקדומות של עם ישראל את אחד האירועים המהותיים בהתהוותו כעם , את אירוע עקידת יצחק . המקדש שעל ההר הפך להיות מוקד חיי הרוח של האומה , מקום קודש הקודשים שלה . מכאן יצאה ההשראה לנבואתם של גדולי הנביאים , וכאן נבטו וצמחו רעיונות ועקרונות המהווים אבן פינה במוסר החברה עד היום . בדף ממול : החפירות מדרום להר הבית , צילום אוויר , . 1976 משמאל 1 חתך בסלע האם ממערב למזרח .

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר