פרק א מבוא

עמוד:12

על ההבדל החשוב הזה כבר עמד חוקר המקרא הדגול יחזקאל קויפמן בספרו תולדות האמונה הישראלית -. הנביא הישראלי הקלאסי הוא בעיקר וקודם כל שליח . הוא אינו בא לגלות נסתרות , אלא תפקידו להביא את דבר האלהים לאדם - לצוות או להוכיח . הנביא הישראלי יודע את "סוד" האלהים . הוא יודע ומגלה את העתיד . וכן הוא רואה "מראות אלהים . " הוא רואה סמלים ומבאר אותם ( מיכיהו בן _ימלה ' , עמוס . ישעיהו ועוד . ( אבל הנסתרות והמראות הם כמין מסגרת לדברו , ספל לשליחותו , לבוש ולויית חן . לא כן האפוקליפסיקן . החוזה האפוקליפטי בא לגלות נסתרות , הוא מביא בידו מין מידע של מסתורין . הוא "מבין" בנבואות קדומות , הוא צופה בקורות הזמנים והוא רוצה לחשוף את סודן ולגלותו לבני אדם . גילוי נסתרות הוא באפוקליפטיקה יסוד ועיקר . כשמה כן היא : " אפוקליפסה" עניינה גילוי . בספרות האפוקליפטית , מלאך הוא שמגלה את הנסתרות . האדם בשכלו אינו יכול לתפוס לא את מהל ך ההיסטוריה ולא את מבנה היקום . רק העומד מרחוק ומלמעלה - כמלאך - מסוגל לדעת זאת . זהו שוני יסודי בין השקפת העולם המקראית לזו האפוקליפטית . בספרות האפוקליפטית , אין האדם יכול לראות ולחוש את פועלו של האל . מעשי האל אינם ניכרים בהיסטוריה הארצית ; כוחות אחרים מלבדו פועלים ביקום . האדם זקוק אפוא למלאך שיגלה ויסביר את מלאכת האל בעולם . כפי שהעיר החוקר מיכאל _npmn , ( me . Stone ) put ! האל מהעולם היא תולדה של הרה מיתולוגיזציה המאפיינת את הספרות האפוקליפטית . במונח "מיתוס" כוונתי למאבק בין דמויות אלוהיות שוות בכוחן . במיתוס העתיק מתחולל מאבק ברובד האלוהי והאלוהי למחצה . הכרעת המאבק הביאה ליצירת המציאות כפי שאנו חווים נביא שחי בימי אחאב ויהושפט וניבא על מות אחאב במלחמת רמות הגלעד ( מלבים k כב , ח . (

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר