הספרות האפוקליפטית בימי הבית השני

עמוד:7

תובן העניינים פרק א מבוא 9 פרק ב ספר חנוך - ספר מאורות השמים 17 פרק ג ספר חנוך - ספר העירים ( א 26 ( ' פרק ד ספר חנוך - ספר העירים ( ב 34 ( ' פרקה ספר דניאל ( א 42 ( ' פרק ו ספר דניאל ( ב 51 ( ' פרק ז האפוקריפון של ירמיה ופסידו יחזקאל 59

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר