אֶֶבֶן בִִּינָה

עמוד:4

Stephen Fulder Seeing Through Stones עורכת התרגום : ורד זינגר עיצוב הכריכה : עפרי טמים אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב : 9 - 393 - 541 - 965 - 978 : ISBN © כל הזכויות שמורות למחבר ולפרדס הוצאה לאור ת"ד ,33709 חיפה 3133602 e - mail : contact @ pardes . co . il תשפ"ד 2024 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר