גרסת יוספוס למגילת אסתר: מקורותיה, כוונותיה וסגולותיה