מבוא

עמוד:14

14 יאיר אפטר על הצורך לתרגם הבנות תיאורטיות לממד המעשי בשדה הטיפולי בנוגע לגברים הנוהגים באלימות בזוגיות . כמו כן, הספר מתאר סוגיות מרכזיות בתחום האלימות הזוגית בצורה מקיפה . בפרק 1 מוצעים מגוון הסברים המבוססים על עיקר התיאוריות להתנהגות אלימה של גברים, ובפרקים 5 ו- 6 מוצגת נקודת מבט חדשה על נושאים מרכזיים הקשורים בהתנהגות אלימה ובשליטה אצל גברים אלימים . בעבר אחריות נדונה בעיקר כדי להדגיש את החלק המרכזי של התוקף בעצירת ההתנהגות האלימה, אך אפטר מבחין בין האחריות של התוקף לאלימות ובין אחריות יחסית של הקורבן לדינמיקה של הקונפליקט ולהסלמתו . כמו כן, בהקשר של הצורך בשליטה, המוצג בדרך כלל כחלק מאי-שוויון מגדרי, אפטר מרחיב את ההבנה כיצד התנהגות של הפעלת שליטה מתקיימת בתוך האינטראקציה הזוגית . דוגמה בולטת אחרת לכך מופיעה בפרק ,2 בניסיון לתרגם את הדינמיקה של מעגל האלימות לרמה המעשית בתוך מערכת יחסים זוגית, לשם מניעת אלימות . הספרות המחקרית והקלינית נוטה להציג גברים הנוהגים באלימות בקשר זוגי באופן חד-גוני . ספר זה מתייחד בכך שהוא מצליח להציג את מורכבות התופעה, ובכלל זה את המצבים הרבים שהגברים הם הנפגעים בהם בקשר זוגי . הצלחתו לסקור את התופעה ואת הגורמים לה מנקודת מבט אמפטית, מבלי לוותר על המבט החברתי בנוגע לטיפול בתופעה, עומדת ביסוד חשיבותו של הספר . בין השאר, הוא מצליח לעשות כן בזכות נקודת מבטו הייחודית - נקודת מבטו של מי שמטפל באוכלוסייה זו במשך שנים . סוגיה זו אינה מקבלת די ביטוי בספרות המחקרית, על אף חשיבותה, והדיון בה הכרחי כדי לאפשר טיפול מוצלח באוכלוסייה המדוברת . הספר מציג את החוויה של גברים, מתוך מאמץ לתאר את המורכבות של הפסיכולוגיה הייחודית של גברים במפגש שבין דימויים של גבריות מסורתית לדימויים של גבריות חדשה בחיים המודרניים . באופן ספציפי, הספר מזמין את הקורא ללמוד בצורה

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר