מבוא

עמוד:13

13 גברים מדברים אלימות האוכלוסייה המתוארת בספר זה, אוכלוסיית הגברים המטופלת במרכזים לטיפול ומניעת אלימות בישראל . עלה כי בקרב אוכלוסייה זו : ( 1 ) המצוקה המתעוררת בקרב מי שחוו כמה אירועים טראומטיים, בעיקר בילדות, עלולה להתפתח למצוקה פוסט-טראומטית מורכבת, הכוללת פגיעה בארגון של העצמי ( 2 ) ; ( 2019 , . Gilber et al ) מצוקה מסוג זה, המאופיינת בחוסר אונים ובאימה, עלולה לבנות תפיסות והתנהגויות הכוללות שליטה באחר, התנהגויות שבעבר הוסברו כחלק מאי-שוויון מגדרי ( 3 ) ; ( Gilbar et al . , 2020 a ) החשיפה לטראומה בילדות מגבירה את המתח סביב דיכוי רגשות כחלק מתפקיד הגבריות המסורתית ( Gilbar et al . , 2020 b ) . בהמשך להתפתחות הידע התאורטי על הקשר שבין טראומה לאלימות פותחו כמה תוכניות מכוונות טראומה לטיפול בגברים אלימים . תוכניות אלו נמצאו יעילות על פי הסטנדרטים הגבוהים 2 הספר גברים מדברים אלימות : עזרה נפשית לגברים הנוהגים ביותר . באלימות בזוגיות מציג וממחיש כיצד ההיסטוריה הטראומטית של גברים מקבלת ביטוי בעולם הנפשי שלהם וכיצד המצוקה שלהם הנוגעת לאירועים הטראומטיים באה לידי ביטוי גם כחלק מכאב גברי ייחודי . בעקבות זאת, הספר ממחיש כיצד אפשר לגעת בפגיעה הטראומטית של גברים הנוהגים באלימות בקשר זוגי במהלך ההתערבות ודרך הקשר עם המטפל, תוך התמקדות במטרת שינוי ההתנהגות האלימה . בספר מוצג הטיפול מנקודת מבט אישית-מקצועית, דרך תיאור מקיף של טיפול קבוצתי שעשה אחד המטפלים המובילים באוכלוסייה זו בשנים האחרונות בישראל . בכך, הספר בא לענות 2 . Strength at Home [ SAH ] ( Taft et al . , 2016 ) ; Acceptance and commitment therapy [ ACT ] ( Zarling et al . , 2019 ) ; Dialectical Behavioral Therapy DBT ] Dialectical Behavioral Therapy [ DBT ] [

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר