פתח דבר

עמוד:12

12 איתן מכטר | אביטל מאיה מכטר תודה מיוחדת לד"ר חיים נגיד מאוניברסיטת תל אביב ולד"ר דרור ק' לוי מהפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי בחולון על הערותיהם המאירות והמועילות . תודה מקרב לב להנהלת המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה ובראשה הפרופ' דוד אלכסנדר, לו אנו חבים תודה מיוחדת, בהוקרה ובהערכה אישית, על התמיכה בהוצאת הספר לאור . תודה ליוצרים החזותיים המוכשרים איתן ברטל ואילן גולדשטיין על הסכמתם לעשות שימוש בעבודתיהם ; תודה לעורכת האקדמית והלשונית, הגברת נורית קרשון, שעשתה מלאכתה קודש בשיפור איכותו של החיבור, ולעורכים המסורים של הוצאת רסלינג, עידן צבעוני ויצחק בנימיני, על תרומתם לתאוריה ולשיח התרבותי במקומותינו . כל הפגמים הם כמובן באחריותם המלאה של המחברים, שאהבתם לעיר ולחירות היצירה והמחשבה עמדו בבסיס כתיבת ספר צנוע זה .

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר