להקת המחול בת־דור: הארכיון הישראלי למחול בביב אריאלה