פתח דבר

עמוד:10

10 תמר ורדיגר הספר שלפניכם איננו מניח הכרה מוקדמת של תורת הספרות המודרנית, אלא פותח בפרק מבוא, שבו מוצג הרקע התיאורטי ומוסברות הנחות היסוד ושיטות העבודה . בשלושת הפרקים הבאים מופיעות קריאות בחלקים שונים בספר בראשית . בכל אחד מהם מוצג מעקב אחר תהליך קריאה הממוקד בציפייה ( או מערכת ציפיות ) מסוימת, ובעקבותיו ניתוח מהלך הציפייה ודיון בתרומתו להנחלת יסודות האמונה המקראית לקוראים . גם ללא הכרת הרקע התיאורטי ניתן להבין את האמור בפרקים אלה, ולהתרשם מכוחה של דרך הקריאה המוצגת בהם . הפרק האחרון מציג את התמונה הכללית של השימוש בציפיות בספר בראשית לצרכים אידיאולוגיים, תמונת-על הנוצרת מצירוף הממצאים שתוארו בפרקים הקודמים . בנוסף על כך מופיעות בפרק זה מסקנות החורגות מנושאו העיקרי של הספר . למשל, האחידות הפואטית בתחום השימוש בציפיות, המתגלה בחלקיו השונים של ספר בראשית, מחזקת את הטענה לאחדותו של ספר בראשית, טענה שרוב חקר המקרא האקדמי מערער עליה כבר למעלה ממאתיים שנה . לכל אורך הספר מוצגות הדרכים שבהן נוקט ספר בראשית במטרה להטמיע בקוראיו את עיקרי האמונה המקראית . השיטתיות, התחכום והגיוון שבדרכים אלה מעידים על חשיבותו של המאמץ להנחלת האידיאולוגיה המקראית לקוראי ספר בראשית, ואף חושפים משהו מסוד השפעתו העצומה של הספר על קוראיו הרבים . מעבר לעניין שכל מי שעוסק בתנ"ך ובספרות יוכל למצוא בספר זה, יש בו עניין מיוחד לאלה הרואים באמונה המקראית את תשתית הוויתם . אלה יגלו כיצד מעצב עבורם ספר בראשית את תהליך הקריאה באופן שהופך ידע למודעות והכרה שכלית לחוויה נפשית . הוצאת הספר היא הזדמנות לשוב ולהודות למורי, פרופ' מאיר שטרנברג, שהנחה אותי במסירות בלימודי המסטר והדוקטורט ופתח בפניי עולם מופלא . ראשיתו של ספר זה בעבודת המסטר

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר