בראשית ציפייה: תהליך הקריאה וייסוד האידיאולוגיה המקראית