בראשית ציפייה: תהליך הקריאה וייסוד האידיאולוגיה המקראית

עמוד:4

Reading Process and Biblical Ideology in Genesis Tamar Werdiger Biblical Studies Series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Naama Ben - Zur Graphic Design : Raaya Karas Cover Design : Ilan Potash All Hebrew rights reserved by RESLING Publishin © Resling, Sderot Yehudit 35, Tel Aviv 6701637 www . resling . co . il Printed in Israel, 2018 ספר זה רואה אור בתמיכת האיגוד העולמי למדעי היהדות עורכת לשון : נעמה בן צור סדר דפוס : רעיה קרס עיצוב עטיפה : אילן פוטש www . resling . co . il רסלינג, שדרות יהודית ,35 תל אביב 6701637 טל : 6956704 - 03 נדפס בדפוס קורדובה בע"מ, חולון © כל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג נדפס בישראל, 2018

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר