בראשית ציפייה: תהליך הקריאה וייסוד האידיאולוגיה המקראית

עמוד:2

הסדרה לחקר המקרא עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר