הקדמה

עמוד:10

עם זאת, היה ביתרונות של כרמלית כדי להבטיח, לכאורה, תהליך שינויים מתוכנן, שיטתי, נשלט ומבוקר, הממזער את הפגיעה בחברים . כך, על כל פנים, נראו הדברים ערב תחילתו של המחקר, שעליו מבוסס ספר זה . הספר מתייחס לתולדות כרמלית, מנתח התרחשויות שקדמו לתהליך השינויים, מספר על התהליך, בוחן את השלכותיו ומסכם לקחים . ככל שניתן במחקר על קיבוץ אחד, הבחנו בין תוצאות השינוי ובין האופן שבו הוחלט עליו, וביניהם ובין דרך יישומו . את רוב עבודת השדה שעליה מתבסס הספר ערכנו בין החודשים פברואר 1996 ליוני 1997 . שנינו, ד"ר משה שוורץ, החוקר האחראי, וראובן נאור, איש השטח, ערכנו תצפיות וראיונות, אספנו נתונים סטטיסטיים וכלכליים, קיבצנו עלונים, וניתחנו את החומר שהצטבר . במהלך העבודה דיווחנו על הערכותינו לקיבוץ הנחקר ולתנועה הקיבוצית המאוחדת ) תק"ם ( . כעבור שנתיים, נפגשנו שוב עם חברי בכרמלית להשלמת מידע ולמעקב . בעת המפגש באוגוסט ,1999 תהליך השינויים בקיבוץ כרמלית היה עדיין בעיצומו . 10

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר