תוכן עניינים

עמוד:7

פרק שביעי : צוות השינויים השלישי 172 א . בחירתו של הצוות 172 ב . הוויכוח על בחירת היועץ לצוות השינויים השלישי 173 ג . צעדיו הראשונים של הצוות השלישי 174 קצה השינוי ­ התקדמות תהליך השינויים בכרמלית 179 א . לקראת מצע השינויים 179 ב . 1998 ­ שנת ההצעות הספציפיות 180 ג . הוויכוח על ממדי הפער 181 ד . צוות­שינוי "בדרך אליכם" 186 ה . כישלון, איומים, דרמה והעברת השינוי 190 ו . שינויים נוספים בכרמלית, והשלכות של תהליך השינויים . . . . 193 פרק שמיני : סיכום 196 א . צוותי השינויים ונושא ההמשכיות 196 ב . השפעת השינויים על כרמלית 198 ג . הלקחים הכלל­קיבוציים מסיפורו של קיבוץ כרמלית 203 1 . מקורותיו של תהליך השינויים : 203 2 . סגנונות של מנהיגות בתהליך השינויים 203 3 . הצדקות וקריטריונים לאי­שוויון 205 ד . סדר מוסרי חדש ! 206 ה . הערה בדבר הקשר בין השינויים בפועל לאלה שנצפו על­פי הטיפולוגיה של טופל 206 ו . מי מרוויח משינויים, ומי ניזוק מהם ? 207 ז . היכן אפשר ליישם את לקחי סיפורו של קיבוץ כרמלית ? 208 תרומתו העיונית של סיפור כרמלית 209 ח . השפעת תולדות הקיבוץ על הדרך שבה ניגש לתהליך השינויים 209 ט . לחקר בעיות מיסוד, פירוק המיסוד ועוצמה בקהילות ובארגונים 211 נספח ­ המלצות בסוגיות של תהליך השינויים 217 מקורות 220 תקציר באנגלית 111

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר