ההכשרה של חניכי השומר הצעיר בקוטסוולד

עמוד:15

דרך אחרת נוגדת את עקרונותינו, ולא היינו מוכנים לוותר, עד כדי הכרזת שביתה . לנוכח ההתנגדות העיקשת של חברי ההכשרה טכסו אנשי הברודרהוף עצה וסכמו לבסוף לקבל את עמדתנו, ואף הוסיפו : אנחנו נוכחנו כי יש ל"ציוניסטים " פרינציפים טובים . " המפגש בין שתי הקבוצות היה חוויה מרשימה לשני הצדדים, והראיה : בשתי הקבוצות נשמרים זכרונות טובים על אותם הימים . מספר גיאורג בארט שמילא m תפקיד בכיר בהנהגת הקהילה : "חברי הקבוצה הציונית חיו איתנו חודשים רבים באנגליה . . הם עבדו אתנו בכל ענפי החקלאות . . מדי פעם באו לבקר אותם מן המשרד בלונדון לראות כיצד הכשרתם מתקדמת והם היו מרוצים . . . חיינו ביחד בהבנה . . . כמובן היו הבדלים בינינו . . . הם היו יהודים ואנחנו נוצרים . . . . אך זה לא הפריע לנו כלל . . . התעניינו מאד בנעשה בתנועה הקיבוצית בארץ ישראל . . רצינו לדעת כיצד הם מצליחים לקיים חיי קומונה ללא אמונה דתית . " ) 117 דברים ברוח דומה סיפר ארנולד מייסון ) Arnold Mason ( אנגלי יליד בירמינגהאם שהיה ראשון המצטרפים מאנגליה לברודרהוף עוד כשהיו בגרמניה . גם הוא מילא באותם ימים תפקיד מרכזי בהנהגה . נציגי החלוץ ניהלו איתו משא ומתן על קבלת קבוצת ההכשרה והוא אומר : "הסכמנו לכך ברצון כיוון שהיינו זקוקים לכוחות עבודה . נוסף לכך קליטת פליטים צעירים מגרמניה הייתה מאד לרוחנו באותה תקופה . "' ; 118 ככלל, ניתן לומר כי כל חברי הברודרהוף שהיו בתקופת קוטסוולד זוכרים לטובה את קבוצת הצעירים "הציוניים" . הזדמן לי לשוחח עם קבוצה של ותיקים וותיקות הברודרהוף בנושא זה, והם סיפרו סיפורים דומים לאלה ששמענו מפי חברי הזורע . מפתיע היה לגלות כי גם הם זוכרים את "סכסוך הסולם" כך, כפי שסופר לנו על ידי חברי הזורע . אלה גם אלה זוכרים כי קבוצת ההכשרה סייעה להם לא במעט כשקדרו שמי המלחמה באנגליה וגברו יחסי האיבה בינם לבין שכניהם . על פרשה כזאת מספר לארי : "היה בברודרהוף פליט לא יהודי שחי ועבד אצלם באופן זמני . איש זה נהג לבלות מדי פעם בפאב בעירה הסמוכה . באחד הימים שמע את האיכרים נדברים להתארגן למחרת לעריכת פוגרום בחווה של "הגרמנים" ) הברודרהוף ( כיוון שחשדו בהם כי הם גייס חמישי . הפליט חזר מייד וסיפר זאת לחברי הברודרהוף . חברי הברודרהוף התחבטו בשאלה מצפונית מה לעשות כשיתקיפו אותם כיוון שלהשיב מלחמה שערה היה בנגוד לעקרונותיהם הפאציפיסטיים ונם לפנות למשטרה לא היה מקובל עליהם . התחבטו והתלבטו עד שהעלה מישהו רעיון,נלך לזאב ) וייס ( שהיה מרכז ההכשרה ונאמר לו : אנחנו לא יכולים ללכת למשטרה, אנחנו 15

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר