מפגש עם חברי הכשרת ברית חלוצים דתיים

עמוד:12

זו בתולדותיהם . מקלט זה התאפשר משום ששנים אחדות קודם לכן, בשנת­ ,1936 בשעה שענני הסכנה החלו לרחף מעל ראשיהם, וסכויי ההישרדות ביבשת אירופה נראו קלושים, נקנתה על ידי חברי הברודרהוף חווה Cotswold­­nmn ) להלן : קוטסוולד ( בסמוך ל­ 5ח / ^ > 1 Ashton Wiltshire­nw . בחודש מארס 1938 התקבצו כל חברי הברודרהוף בישובם החדש שבאנגליה . הם מנו אז 250 נפש, מבוגרים וילדים . רובם היו גרמנים, אולם בשנים האחרונות התנוון ההרכב הלאומי שלהם משהחלו להצטרף אליהם גם בני לאומים אחרים : שווייצריס, הולנדים, שוודים, צרפתים ואנגלים . עם בואם לאנגליה הפך הישוב שלהם מוקד משיכה לפאציפיסטים סרבני מלחמה בריטיים שחיפשו קהילה שבה יוכלו לחיות על פי מצפונם . החווה שנרכשה השתרעה על פני 300 אקר, מהם 200 אקר אדמת מרעה ו­ 100 אקר לעיבוד חקלאי שבהם היו מטעים של עצי פרי וגן ירק . בנוסף לכך הייתה להם מכוורת, עדר צאן ובקר וכן רפת חלב שבה 70 פרות . חברי הברודרהוף לא זנחו באנגליה את פעילותם בתחום הפובליציסטיקה, והחלו להוציא חוברות וספרים באנגלית . הדבר החשוב ביותר בתחום זה היה ייסוד כתב העת The Plough שעתיד לההפך לבטאון התנועה עד עצם היום הזה . כאן, בגליונותיו הראשונים של כתב עת זה, ניתן לגלות את המשך ההתענינות של הברודרהוף בחברי הקיבוץ ובתנועה הקיבוצית בארץ ישראל . בגליון אפריל 1939 של בטאונם ­ The Plough התפרסמה רצנזיה על הספר : HANDBOOKOFTHEJEWISHCOMMUNALVILLAGESIN PALESTINEby The Head Office of Keren Kayemeth Le­israel Keren Hayesod, Jerusalem . 1938,publishedand המחברת Hussy Gertrud אחת החברות הוותיקות שמילאה תפקיד חשוב בחינוך כותבת : "כאשר אני, חברה בקהילה נוצרית, קוראת מדריך זה, אני שואלת את עצמי : מהם השורשים של חיים אלה ומה סיבות הצלחתם; . . . איך אפשרי הדבר, שכל כך הרבה אנשים ­ שנים עשר אלף במספר ­ בחרו בדרך חיים 'jc7 n . . . nt 1 מנסה להראות את הסיבה להצלחה כבירה it . יש כמה יתרונות מעשיים לחיים בקבוצה : החיים יעילים יותר מאשר במשקים פרטיים : החקלאות ממוכנת, ועלות הייצור נמוכה יותר . . . חיים של עבודת כפיים משולבים בחיים אינטלקטואליים בדרך מופלאה . הקבוצה היא ביטוח הדדי כנגד אבטלה וחולי . אך נראה שהסיבות העמוקות יותר טמונות בכך : מלידתה של התנועה הציונית היו שלובים בה כיסופים של יהודים רבים לשוב לעבודת 12

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר