מפגש עם חברי הכשרת ברית חלוצים דתיים

עמוד:10

את mwjpn > > n וכיצד מתבצעת העבודה . כולם היו בני עיר והעבודה החקלאית הייתה זרה להם . קיימנו איתם שיחות ערניות מאד,והייתה בינינו התעניינות הדדית . אנחנו ראינו כתנועה הקיבוצית המתרחבת במהירות את השותפים למערכה על הנשמת האידיאל של אחווה וצדק חכרתי, לגבינו ולגביהם חיי הקומונה נתפסו לא רק כבעלי ערך עצמי אלא גם כחלוץ של חברה חדשה . . . "" 1' בארכיון הברודרהוף מצוי פרוטוקול של שיחה שהתקיימה ב­ 17 באוגוסט 1932 Rhonbruderhof­n בין קבוצת מבקרים מחוות ההכשרה בגרינגהוף לבין חברי הברודרהוף . בפרוטוקול זה נרשמו בעיקר דברי חברי ההכשרה שסיפרו על עצמם, על השקפותיהם ועל מניעיהם לחיות בקיבוץ בארץ ישראל . לפי הפרוטוקול חברי ההכשרה הציגו את עצמם כקבוצה דתית­סוציאליסטית, שרוצה להתישב בקיבוץ רודגס ) חוות ההכשרה של הקיבוץ הדתי ליד פתח תקווה ( , ולקיים אורח חיים שיתופי המשלב חזון חברתי עם עיקרי הדת היהודית . אנשי הברודרהוף התעניינו מאד לדעת מהו המקום שתופס ספר התנ"ך בקביעת אורחות חייהם . כמו כן רצו להבין את עיקרי השקפתם הציונית ואת המניעים שלהם לאמץ אותה, האם הם פוליטיים גרידא או שהם רואים בה את הגשמת חזון הנביאים . לפי הפרוטוקול הבהירו חברי ההכשרה כי יש בהם דחף חזק לאמונה בעלת יסודות סוציאליסטיים העולה בקנה אחד עם חזון הנביאים . חברי הברודרהוף שאלו אם חברי ההכשרה הם חוג סגור או שיש להם דלת פתוחה לכל היהודים הדתיים . על כך השיבו אנשי ההכשרה כי דלתם פתוחה לכל יהודי דתי ככל שיש עבודה ומגורים . השיחה הסתיימה בדיון על בעיות חברתיות פנימיות וחברי הברודרהוף שאלו על הדרכים הנהוגות בהכשרו; להתמודדות עם יריבויות אישיות פנימיות, ומצאו לנכון להעיר כי­" . . . לאחר ניסיון של 12 שנות חיי קומונה בברודרהוף, למדנו כי אין אפשרות להמנע ממאבקים אישיים פנימיים וכדי להפחית מחוטרתם, על כל אחד להאבק באגואיזס שלו . . . " לפי הפרוטוקול השיבו חברי ההכשרה ברוח אופטימית המבוססת על הניסיון שלהם ועל התקווה להזניח את המנטאליות האגואיסטית מאחור במהלך תקופת ההכשרה וההכנה לחיי קהילה שיתופית בעתיד . ' 113 מותיקי הקיבוץ בשיחה עם המחבר, אישר רודי הרץ חבר קבוצת יבנה , הדתי, את דבר קיום הפגישה וסיפר כי התקיימה באחד מימי ראשון, שהיו ימי שבתון מלא באזור זה שהיה דתי מאד, ולדבריו הפגישה נבעה מתוך סקרנות להכיר את שכניהם . הוא זוכר כי התרשמו מנקיון המקום ומן הסדר ששרר בו אולם התאכזבו מרמת החקלאות שלהם והעיר : "אנחנו היינו יותר מתקדמים מהם ברמת החקלאות, הם ניהלו זאת כמו האיכרים 10

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר