הקדמה

עמוד:6

תופעה מיוחדת במינה של דיאלוג מתמשך בין קבוצה יהודית­חילונית לבין כת נוצרית­בינלאומית . בדיאלוג זה המתקיים בין אמונות ועולמות רוחניים רחוקים, מצליח אורח החיים הקומונאלי המקביל, לגשר ולטפח יחסי קרבה רגשיים עמוקים הממשיכים להתקיים בין התנועות, למרות הפערים בהשקפות העולם . שתי התנועות הקומונאליות המודרניות הגדולות והיציבות ביותר בדורנו, התנועה הקיבוצית ותנועת הברודרהוף, נוסדו בשנות ה­ 20 המוקדמות של המאה הנוכחית . m הפרידו ביניהן, מרחקים גאוגרפיים, נסיבות הייסוד, וכן השקפות העולם : התנועות הקיבוציות ­ הורתן ולידתן בזיקה לאומית חילונית, ציונית­סוציאליסטית, ובמעורבות פוליטית מלאה, תוך התמסרות למשימות ההגנה והבטחון של הישוב היהודי ומדינת ישראל . הברודרהוף : צמחה ככת דתית­נוצרית שאימצה באדיקות אמונה אנאבפטיסטית­פאציפיסטית, שללה כל מעורבות לאומית ופוליטית והתפתחה כקהילה רב­לאומית . ואף על פי כן, למן הימים הראשונים, נקשרו ביניהן קשרי זיקה וקירבה, שהלכו והסתעפו ברבות הימים והולידו מאות ביקורים הדדיים ודיאלוג המתמשך עד עצם היום הזה . הייחוד בקשרים אלה הינו בכבוד ההדדי לזהות העצמית של כל אחת מן התנועות . מאז ומתמיד היה זה דיאלוג ללא מניעים של עשיית נפשות והטפה . בשנים הראשונות היו הקשרים ארעיים והתבטאו בעיקר בפגישות מקריות בין חברי הברודרהוף לבין חברי התנועות החלוציות היהודיות בגרמניה . הזדמנויות לכך נמצאו במפגשים הכלליים של חברי תנועות הנוער הגרמניות שהיו פריפריה לשתי תנועות אלה . קבוצת המייסדים של הברודרהוף הייתה שתולה כל­כולה בקרקע תנועת הנוער הגרמנית וצמחה מן התסיסה שלאחר מלחמת העולם הראשונה . המנהיג הרוחני והמייסד של הברודרהוף : ד"ר אברהרד ארנולד היה המזכיר של אגודת הסטודנטים הנוצריים בשנות מלחמת העולם ולאחריה, והיה מן הדמויות הבולטות של איגודי הצעירים הנוצריים . התנועה החלוצית היהודית בגרמניה הופרתה במידה רבה מן הרקע שהצמיח את תנועת הנוער הגרמנית וקבוצות ניכרות בתוכה היו חלק אינטגרלי של ציבור זה . י 12 קירבה משמעותית, ללא סממנים חיצוניים, הסתמנה בשנים אלו בין שתי התנועות בהשפעת המקורות הרוחניים שמהם ינקו, שכן מרטין בובר וגוסטב לנדאואר היו מקור השראה רוחנית בעל משמעות בעיצוב השקפתו הקומונאלית של שתי הקבוצות הללו . על הזיקה של מייסדי תנועות הנוער החלוציות באירופה, בדור שלאחר מלחמת העולם הראשונה, לתורותיהם

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר