תקצירי המאמרים

עמוד:13

תקצירי המאמרים [ 13 ] לפרטיות" מאפשר להאיר מזווית חדשה את הבעיות המודרניות של הפרטיות במידע ולהציע ששיח משפטי המבוסס על חובות עשוי למצוא להן פתרונות פשוטים יותר . נוסף על כך, דיון זה בפרטיות מדגים כיצד משפיע השיח המשפטי עצמו על יכולתה של מערכת משפט מסוימת להתמודד עם בעיות שונות . טיפול פסיכולוגי בהתאם לעקרונות ולאידיאלים של ההשקפה החרדית רועי פרדמן מאמר זה עוסק בתפיסות העקרוניות והאידיאליות של החברה החרדית בנוגע ליחס הראוי לטיפול נפשי פסיכולוגי . המאמר מציג שישה קונפליקטים ערכיים הנוצרים בעקבות ההתנגשות בין ההשקפה החרדית לטיפול הפסיכולוגי . בחלקו הראשון מנסה המאמר לטעון בעד צמצום הפערים הקיימים באמצעות טענה המעמידה בליבת הטיפול הפסיכולוגי את מודעותו של היחיד לאופן שבו הוא בוחר את חייו, לצד הנוקשות המאפיינת את חווייתו . בתוך חווייתו של היחיד ישנה מערכת קשרים ענפה בין חווייתו הסובייקטיבית לבין השיח שהוא מנהל עם תרבותו ועם סביבתו . הטיפול מאפשר לאדם להתאים את חווייתו הנפשית לערכים הנהוגים בתרבותו . בחלקו השני מעלה המאמר הצעה לאפשר הפרדה בין הגרעין הפנימי של החשיבה הטיפולית לבין המעטפת התרבותית שלה . בהתאם לכך אטען שתאוריות רבות בפסיכולוגיה המודרנית עשויות לשמש את בני הציבור החרדי מתוך הימנעות מקונפליקט עם ערכיו המרכזיים . במאמר זה נבחרה התאוריה של ויניקוט בגלל יחסה לדת ובזכות היחס הבריא שהיא רוקמת בין האמת הסובייקטיבית לאמת האובייקטיבית . התאוריה של ויניקוט היא תאוריה של התפתחות הקשורה למהותו של טבע האדם, ולפיכך אינה מכוונת להקניית ערכים מסוימים אלא להתפתחות החוויה הפנימית הצריכה להחזיק ולפעול בתוך מציאות מורכבת . אטען שהתאוריה ההתפתחותית של ויניקוט על שלושת שלביה חלה באותו אופן גם על התפתחות דתית ותרבותית נורמטיבית . עם זאת, אין בכוונת מאמר זה להכליל מהתאוריה של ויניקוט על הפסיכולוגיה כולה, ובהחלט ייתכנו הבדלים ניכרים בין הזרמים . המאמר מדגים את אופן השימוש בתאוריה של ויניקוט דרך שיטת חקר מקרה של נער חרדי המתמודד עם שאלות זהות דתיות ואמוניות, ובאמצעותו מודגמות במאמר יישומה של התאוריה הוויניקוטיאנית והתאמתה של התאוריה לטיפול באוכלוסייה החרדית .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר