בפרט ובכלל על יהדות, ריבונות וזכויות אדם גיליון 7

עמוד:2

| • ע ל י ה ד ו ת , ר י ב ו נ ו ת ו ז כ ו י ו ת א ד ם עורכים עורכים חנוך דגן | שחר ליפשיץ | ידידיה צ׳ שטרן טליה פישר | דני סטטמן גיליון 7 | דצמבר 2021 • טבת תשפ"ב

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר