פתח דבר

עמוד:14

14 באזור האפור : הקאפו היהודי במשפט מדגיש עוד יותר את היעדרו של מחקר מקיף על המשפט שנוצר והופעל במחנות העקורים . 6 אף שקהילת העקורים התפרקה והתפזרה ויחד עמה נעלמה גם פעילותה המשפטית, דווקא חלוף הזמן והמרחק שנוצר מהאירועים מעניקים לדיון בנושא זה משמעות וערך שלא היו קיימים במועד התרחשותם . התמודדותם המשפטית של היהודים העקורים עם הסוגיה של שיתוף פעולה יהודי בתקופת השואה היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריוגרפיה של היהודים הן בתקופת השואה והן לאחריה . סיפור ההתמודדות המשפטית עם משתפי הפעולה היהודים הוא גם חוליה נוספת של מערכות המשפט שאפיינו את הקהילות היהודיות במזרח אירופה ומרכזה עד השואה . זו עוד חוליה בשרשרת משפטית ארוכה, ויש להחזירה למקומה הראוי בהיסטוריוגרפיה היהודית – משפטית . אשר לצד הישראלי של ספר זה, בישראל הכתיבה המחקרית על תודעת השואה וזיכרונה רחבת היקף, אבל גם במסגרת זו רק מעט מאוד נכתב על החוק לעשיית דין ועל משפט משתפי הפעולה היהודים . חוקרים אחדים שדנו בחוק התמקדו בהוויה ובהווה של מדינת ישראל העצמאית והריבונית בעת חקיקת החוק, שפניה היו מופנות אל העתיד . 7 וכאשר דנים בהליכים המשפטיים עצמם, התמונה המחקרית מצטמצמת עוד יותר . יש שהתמקדו 6 רק חיבורים אחדים מזכירים בקצרה את מערכת המשפט הכללית במחנות העקורים, ביניהם : Königseder and Wetzel, Waiting for Hope ; Schwarz , The Redeemers ; Hyman , The Undefeated . ב – 2015 ראה אור קובץ מאמרים העוסק בהליכים משפטיים ומעין משפטיים נגד יהודים משתפי פעולה שהתקיימו לאחר המלחמה במקומות שונים בעולם . אחד הפרקים שבו מתייחס להליכים שהתקיימו במחנות העקורים בגרמניה ; ראו : Jockusch, "Rehabilitating ? , pp . 49 – 82 . פרק נוסף מתייחס להליכים משפטיים שהתקיימו נגד יהודים בבית דין כבוד בוורשה ובבית דין כבוד במחנות העקורים בגרמניה, אוסטריה ואיטליה ; ראו : Person, "Jews Accusing Jews" ; על משפטים במחנות העקורים באוסטריה, ראו : שגב, ויזנטל , עמ' 141— 146 ; על מערכת המשפט באיטליה לא מצאתי כתיבה כלשהי . לניתוח השוואתי של הליכים משפטיים נגד יהודי שנחשד בשיתוף פעולה עם הנאצים שהתקיימו בבית הדין החברתי במחנה העקורים בקרמונה, בבית הדין החברתי המרכזי ברומא ובבית המשפט המחוזי בתל אביב, ראו : ברוט, "יוליוס זיגל" . 7 ראו למשל : ויץ, "החוק לעשיית דין" ; זרטל, האומה והמוות , עמ' 79 - 133 ; יבלונקה, "החוק לעשיית דין" ; לוין, קאפו באלנבי , עמ' 32— 40 ; שגב, המיליון השביעי ; Ben - Naftali and Tuval, "Punishing", pp . 130 - 146 .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר