פתח דבר

עמוד:13

פתח דבר 13 במשפטיהם של הפושעים הגרמנים . 4 משפטי משתפי פעולה היו מעין ספיח שלא הרבו לעסוק בו, בעיקר בשל הקושי המושגי הנעוץ במפגש בין המבנה הבינרי של המשפט, הרואה בתהליך המשפטי כזה המכוון להשיג מטרה אחת - אשמה או חפות, ובין התופעה המורכבת של שיתוף פעולה, שמתייחדת בדמותו של הנאשם כקורבן מורכב, דהיינו נאשם שהוא בה בעת קורבן ומבצע עבירה ובהשפעותיה של תופעה זו על המרקם החברתי וגבולות הקהילה . זהו אפוא ניסיון ראשון להמשיג את הקושי שנובע מכך שמשתף הפעולה פועל במרחבים שהמשפט הפלילי מתקשה להכילם : מרחב בחירה מצומצם, נאשמים הפועלים מטעם מדינה פושעת, תנאים של טרור שלטוני שפעל בדרכי הונאה ורמייה, ובמקרה הקיצוני של תקופת הכיבוש הנאצי - מנגנון שתכנן להשמיד את הקורבנות שגייס לעבוד עבורו . הספר נועד למלא את החלל גם בכל הקשור לבחינה ולניתוח של הדרכים המשפטיות שבהן התמודדו יהודים עם התופעה של שיתוף פעולה, הן במחנות העקורים והן במדינת ישראל . בראשית שנות השמונים, לאחר כשני עשורים שבהם הצטמצם העניין המחקרי בעקורים, החלו חוקרים מתחומי ידע שונים לחקור שוב את הנושא בהקשר היהודי והלא – יהודי . בהקשר היהודי שוב לא התייחסו המחקר והספרות אל העקורים היהודים כאל קורבנות חסרי שליטה בחייהם, אלא כסוכנים עצמאים שפעלו לחידוש חייהם האישיים והלאומיים במסגרות ארגוניות שמדמות אוטונומיה שלטונית . המחקר בתקופה זו עסק בכל פרט ובכל היבט של חייהם כגון תרבות, עיתונות, פעילות פוליטית ואידאולוגית, חינוך, בריאות, תנועות נוער וספורט . 5 העושר המחקרי 4 דוגמאות אחדות מהשפע המצוי : ויץ, האיש שנרצח פעמיים ; זרטל, האומה והמוות ; יבלונקה, מדינת ישראל ; Bilsky, Transformative . 5 מתוך הספרות העצומה שנכתבה על העקורים בכלל ראו למשל : ; Dinnerstein, America Marrus, Unwanted ; Proudfoot, European ; Wyman, DP’s ; מתוך הספרות הענפה שנכתבה על העקורים היהודים ראו למשל : באואר, הבריחה ; לבסקי, לקראת חיים ; מנקוביץ, בין זיכרון לתקווה ; צמריון, העיתונות ; קינן, לא נרגע הרעב ; Grossman, The Jewish D . P . ; Idem . , Jews ; Feinstein - Myers, Holocaust Survivors ; Hyman, The Undefeated ; Königseder and Wetzel, Waiting for Hope ; Patt and Berkowitz, We Are Here ; Pinson, "Jewish Life" ; Schwarz, The Redeemers ; Warhaftig, Uprooted ; עוד ראו שני חיבורים חשובים שנכתבו לאחרונה : Cohen, In War’s Wake ; Holian , Between National . לעבודות דוקטור שהתרכזו בהיבטים של חיי היהודים במחנות העקורים, ראו : שיין, "מערכות החינוך" ; "Cargo - Schneider, "Jewish Shtetls" ; Hilton, "Prisoners of Peace .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר