דברי תודה

עמוד:8

8 באזור האפור : הקאפו היהודי במשפט לאורך הדרך התברכתי בתמיכה שאין לה שיעור מבין אנשי הסגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ומחוצה לה : דפנה ברק - ארז, דורין לוסטיג, אסף לחובסקי, פנינה להב ואורית רוזין - לכל אלה אני חבה תודה כפולה ומכופלת . לעמוס גולדברג, חמדה גור אריה, קובי קבלק, עמיחי רדזינר ולעדה שיין אני מודה על שעות רבות של שיחות מרתקות . כל אחד בתחומו השפיע רבות על תוכנו של הספר ועל גיבושו . תודה מיוחדת אני חבה לחברתי טליה דיסקין, על שהשקיעה בי מחכמתה ומתבונתה, תרמה לי מרעיונותיה המצוינים ובעיקר - סייעה בהקשבה אין קץ . אני מודה לספרניות המעולות שבספריית הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב מהן זכיתי לעזרה רבה במהלך כל השנים . לא הייתי יכולה להגיע לכתיבת הספר ללא התמיכה הכספית שזכיתי בה במשך השנים . מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב העניק לי מילגת קיום במשך שלוש שנים, שאפשרה לי להתמיד במחקר ארכיוני ובכתיבה ; התמיכה הנדיבה שקיבלתי מהמכון למשפט והיסטוריה על שם דיוויד ברג בפקולטה זו סייעה לי אף היא, וכן סייעו ותמכו המילגה שקיבלתי מטעם תכנית המלגות הבינלאומית של קרן פוזן, ואחרונה חביבה המילגה הנדיבה מטעם המרכז ללימודי שואה מתקדמים במוזיאון השואה בוושינגטון ( Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum ) . מילגה זו אפשרה לי שהות של חצי שנה במכון המחקר שבמהלכה זכיתי לא רק לשהות בחברתם של אנשי מחקר מהשורה הראשונה, אלא גם להזדמנות לעבוד בארכיונים בוושינגטון ובניו יורק . שנים לא מעטות ביליתי בין כותליהם של ארכיונים . המסמכים הישנים והניירות המצהיבים הם אבני היסוד של המחקר ושל הספר, ובלעדיהם לא היו אלה באים לעולם . ארכיון "יד ושם" בירושלים העמיד לרשותי את אוספיו בכל עת . אני מבקשת לציין במיוחד את עזרתה הנדיבה של חני גת, מנהלת הספרייה של בית הספר המרכזי להוראת השואה, שלוחת "יד ושם" בבית ווהלין בגבעתיים והארכיון והספרייה יוצאי הדופן של המרכז ללימודי שואה מתקדמים במוזיאון השואה בוושינגטון . לדוד אייכנראנד ולדוד טננבאום שסייעו לי בתרגומים מיידיש נתונה תודתי . אחרונה ויקרה, אני מבקשת להודות לאוניברסיטה הפתוחה, שבשנת 2016 בחרה להעניק לי את פרס קרן גולדברג לכתב יד מקורי שהוא ספר ביכורים .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר