איך בניתי את זה: דרכם להצלחה של יזמים מעוררי השראה

עמוד:4

איך בניתי את זה מאת גיא רז בשיתוף נילס פרקר עריכת התרגום : רינה גרינולד מפתח : רותי חזנוביץ׳ עימוד : גאלה קדם דפוס בע״מ נדפס בישראל, תשפ"ג — 2023 כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע"מ info @ matar . biz אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . www . matarbooks . co . il הוצאת מטר ב- HOW I BUILTTHIS GUY RAZ with NILS PARKER Text Copyright © 2020 by Guy Raz All rights reserved . No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner . Published in Israel by Matar Publishing House Ltd . info @ matar . biz ספר זה מציג רעיונות ודעות של המחבר ומרואייניו . הוא אינו מיועד לשמש תחליף לייעוץ פיננסי, משפטי או כל ייעוץ מקצועי אחר . ההוצאה והמחבר אינם נושאים באחריות לכל השלכה שלילית, ישירה או עקיפה, של המידע הנכלל בספר זה .

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר