פרק א - אהבה ואושר

עמוד:12

12 שולמית ולר שנתן ביטוי ציורי לחוויה זו : " ההוא דהוה קאמר ואזיל : כי רחימתין הוה עזיזא - אפותיא דספסירא שכיבן , השתא דלא עזיזא רחימתין - פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לן ", ובעברית : אותו ) אדם ( שהיה אומר והולך : כשאהבתנו הייתה עזה על חוד הסייף שכבנו , עכשיו כשלא עזה אהבתנו , מיטה בת שישים אמה אינה מספיקה לנו . הכהן הגדול של מיניות האדם , זיגמונד פרויד , שהוא עצמו הטיל ספק ביכולתו של בן אנוש להיות מאושר וסבר כי " הכוונה לעשות את האדם ל ' מאושר ' אינה כלולה בתכנית הבריאה ", כתב על האהבה המינית כך : " האהבה המינית מעניקה לו ] לאדם [ את חוויות הסיפוק 5 ועודהחזקות ביותר ובעצם נותנת היא לו את המופת לכל דבר אושר " . כתב : " נוכל להוסיף גם את המקרה המעניין של חיפוש אושר בחיים בהנאה שמעניק היפה ", ולפי דבריו בהמשך שם , אין ספק כי מוצאו של 6 כמו המיניות , כך גם השאיפה להבאתהיפה הוא מתחום חווית המין . צאצאים לעולם נטועה עמוק בטבעו של האדם ומצדיקה את קיומו , כשם שניתן ללמוד על דרך ההיפוך מדברי רחל ליעקב : " הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי " ) בראשית ל א ( . גם מצד זה , האהבה והקשר הזוגי בין גבר ואישה גורמים להם אושר בכך שהם נושאים ציפיה להולדת צאצאים ולהמשך הקיום . אף בפן החברתי , הקשר הזוגי נושא עמו , לבד מהרגשה של השתלבות מוצלחת בחברה האנושית הבנויה זוגות זוגות , גם תחושות של שלמות ושל התחברות למשהו גדול - קוסמי , לטבע , לבריאה , או לאל ) איש איש ואישה אישה לפי אמונתם ( , כנאמר בבראשית ה ב : " זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם וַיְבָרֶךְ אֹתָם וַיִּקְרָא אֶת שְׁמָם אָדָם בְּיוֹם הִבָּרְאָם ", ובמילותיו של אריך פרום : " היא ] האהבה [ מניחה לו 7 ] לאדם [ להיות הוא עצמו , לקיים את שלמותו " . מכל האמור לעיל עולה כי אהבה בין שני בני אדם היא ללא ספק חוויה של אושר , ומעתה עלינו לברר מהי מהות האהבה ומהי מהות האושר המופק ממנה כפי שהן עולות מסיפורי התלמוד . הסיפורים אחרת . 5 . פרויד , כתבי זיגמונד פרויד , ה : מסות נבחרות , עמ ' 147 - 148 . 6 . שם , עמ ' 133 . 7 . פרום , אמנות האהבה , עמ ' 28 .

הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר