מבוא

עמוד:10

10 שולמית ולר ולא לקומץ חוקרים שבראש מעייניהם דקדוקי נוסח והיסטוריוגרפיה . לפיכך , השתדלתי להמעיט בבירורי גרסאות ונוסחים ולהביאם רק במקרים בהם הם מעוררים עניין מבחינת התוכן והרעיון . לא עסקתי בכלל בדיונים היסטוריים , שכן ביקשתי לחשוף ולהסביר תפיסות רעיוניות אך לא להציג את גלגוליהן או את התמורות שחלו בהן במהלך ההיסטוריה . הרביתי בדיונים ספרותיים כדי להראות כי מבני הספורים , סגנונם והמלים המשמשות בהם נקבעו כדי לשרת רעיונות . אך לא קיימתי דיונים אלה באופן עקבי לגבי כל מקור אלא רק לגבי מקורות שבהם הם הועילו לחשיפת מסר רלוונטי לעניין האושר . כל הסיפורים המצויים במקור בארמית מובאים בתרגום . התרגומים נעשו על ידי . והשתדלתי כמיטב יכולתי לדייק בהם , אולם לפעמים העדפתי את הבהירות על פני הנאמנות למלים הארמיות . אני מקווה שהספר , שהוא פרי המתודה האמורה לעיל , יצליח לחשוף לפני הקוראים גוונים שונים של אושר ושל דרכי השגתו שבשיח התלמודי הם חבויים בין השיטין ואילו בשיח המודרני יש להם בולטות נכרת .

הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר