גוונים של אושר בסיפורי התלמוד

עמוד:4

Shulamit Valler Types of happiness in the Talmud אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכני ) לרבות צילום והקלטה ( , ללא אישור בכתב מהמוציא לאור © By Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . , Tel Aviv Printed in Israel 2018 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע " מ ולעמותת " הלל בן חיים " דפוס " חדקל " תל-אביב תשע " ח אתר ההוצאה : www . kibutz - poalim . co . il

הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר