ארץ מובטחת

מתוך:  > ארץ מובטחת

עמוד:4

BARACK OBAMA A Promised Land ברק אובמה ארץ מובטחת Translated by Inbal Saggiv Nakdimon, Idit Shorer, Ofer Kober עורך אחראי : דב איכנולד עורכת הספרות המתורגמת : לימור בן צבי עורכת התרגום : מרים קוץ עיצוב הכריכה העברית : רמה חרמוני, גאלה קדם דפוס בע"מ הפקה וסדר : טפר בע"מ אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר המידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . Copyright © 2020 by Barack Obama Hebrew translation © copyright 2020 by Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 445, Rishon LeZion 7510302 , Israel This translation published by arrangement with the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC . כל הזכויות בעברית שמורות © 2020 למשכל – הוצאה לאור מייסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד | ת"ד 445 , ראשון לציון 7510302 | E - mail : info @ ybook . co . il דאנאקוד 5887 - 362 | מסת"ב 0 - 690 - 564 - 965 - ISBN978 | נדפס בישראל 2020 Printed in Israel

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר