אימפריות מתנגשות בשלהי העת העתיקה

עמוד:4

Originally published in English under the title Empires in Collision in Late Antiquity by G . W . Bowersock University Press of New England Brandeis University Press, Waltham, Mass . 2012 The Historical Society of Israel © יועץ למהדורה העברית : גדעון אבני עריכת לשון : אלי שקדי תרגום הספר והנספחים : צילה אלעזר הפקה והבאה לדפוס : טניה שרם ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט – מינהל התרבות והאמנויות מסת"ב 1 - 358 - 227 - 965 - ISBN978 מספר קטלוגי 685 - 185 . Catalogue No © כל הזכויות שמורות לחברה ההיסטורית הישראלית, תשע"ט Copyright by The Historical Society of Israel, Jerusalem © Printed in Israel, 2019 אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו, בשום צורה ובשום אופן, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום או הקלטה, ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : רונית גלעד הדפסה : ארט פלוס בע"מ

החברה ההיסטורית הישראלית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר