הקדמה

עמוד:13

אלם אילמות ואלימות במשפחה בישראל 13 2 הכלכלית, במהלך שנה הידרדרה יחס המדינה . בזירה הבין ‑‑ לאומית ישראל ב ‑‑ 18 מקומות במדד השוויון המגדרי של הפורום הכלכלי העולמי - מהמקום ה ‑‑ 46 בשנת 2018 למקום ה ‑‑ 64 בשנת 2019 מבין 153 מדינות . בזירה המקומית מתוך 125 החברות הציבוריות הגדולות ישנה רק מנכ"לית אחת, לצד 124 גברים . השכר הממוצע לנשים ירד, וב ‑‑ 2018 הנשים הפכו לעניות יותר - תחולת העוני של נשים עלתה ב ‑‑ 0 . 2 נקודות, בעוד זו של גברים ירדה ב ‑‑ 0 . 8 נקודות . 3 בדירוג שיעור הנשים בפרלמנט בזירה הפוליטית הבין ‑‑ לאומית מתוך 191 מדינות ישראל ירדה ממקום 54 ב ‑‑ 2019 למקום ה ‑‑ 83 4 ירד משמעותית . נכון לשנת 0202ב ‑‑ 2020 . ייצוג הנשים בכנסת ( ובבחירות האחרונות ב ‑‑ 2021 יש אישה אחת העומדת בראש מפלגה ) בשתי המפלגות הגדולות - הליכוד וכחול לבן - יש רק שתי נשים בעשירייה הראשונה, בשתי מפלגות החרדיות אין נשים, ובכנסת ה ‑‑ 20 היו 37 אך בכנסת ה ‑‑ 23 מספרן ירד ל ‑‑ 30 . התופעה של אלימות במשפחה ( אלמ"ב ) נמצאת בתחתית סדר העדיפויות, ובמוקד ארבע מערכות הבחירות בשנים 2019 - - 2021 נושא זה כלל אינו מוזכר . 5 הייתה קשה במיוחד לנשים החיות תקופת וירוס הקורונה 2 . ירון, " 94 שניות על החיים עצמם : בישראל ,2020 הנשים רק צועדות לאחור", 2020 . 2 . ,26 . haaretz . co . il / news / elections / . premium‑1 . 8586015 ; Israel Gender Gap Index 2014,World Economic Forum IPU Globe, Data of National Parliaments : Percentage of . 3 women in national parliaments, https : / / data . ipu . org / wo men‑ranking ? month = 1 & year = 2019 ; https : / / data . ipu . org / women‑ranking ? month = 1 & year = 2020 4 . אבגר ופידלמן, "נשים בכנסת : ריכוז נתונים לאחר הבחירות לכנסת ה ‑‑ 32", 2020 . 3 . 8 . https : / / fs . knesset . gov . il / globaldocs / MMM / 4 ad30756 ‑c15 e ‑ea11 4018‑ 55100‑ d0 aee38 / 2 4_ ad30756 ‑c15 e‑ea11 4018‑ 55100‑ d0 a ee38 11_ 37941_ . pdf 5 . חדשות כיפה, "אלימות במשפחה : עליה דרמטית במספר הבקשות לעזרה

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר