הקדמה

עמוד:11

הקדמה | 11 של בית המשפט העליון האמריקני . הנגשת חומרים אלה לסטודנטים למשפטים, לשופטים ולעורכי דין ולקורא הישראלי המתעניין בתחום תתרום להרחבת האופקים, לגיוון עמדות בנושאים בעלי חשיבות מרכזית לכל משטר דמוקרטי, ולהעשרת השיח בסוגיות מרכזיות הנוגעות גם לדמוקרטיה בישראל ולַדיון בתפקידו של בית המשפט העליון בארצנו ובגבולות סמכויותיו .

הוצאת סלע מאיר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר