הקדמה

עמוד:10

10 | בשם החוק זה יש להחיל גם על טכנולוגיות חדשות, שלא היו קיימות באותם ימים, דוגמת שידורי טלוויזיה, ואפילו על צורות ביטוי דוגמת שריפת דגל . עמדת סקאליה היא שאין מקום להמציא, במסגרת "החוקה הצומחת", זכויות חדשות, שאין להן זכר בחוקה . משום כך התנגד להלכת רו נ' וייד . הוא מצביע על כך שתופעת ההפלות היא עתיקת יומין והייתה מוכרת בימים שבהם אומצה החוקה, ולמרות זאת החוקה איננה אומרת דבר בעניין זה . "היא אינה אוסרת על הפלות . . . והיא לא דורשת להטיל עליהן מגבלות . . . " . היא מותירה עניין זה, כמו גם נושאים חשובים אחרים, בידי המדינות . ככלל, סקאליה כפר בגישה שלפיה יש לשופטים כלים, מומחיות או לגיטימציה המכשירה אותם להכליל בחוקה ערכים או כללי מוסר שלא נקבעו בחוקה בבירור ובמתכוון על ידי מחבריה, ובאחד מפסקי הדין שלו כתב על סוגיה שהתגלגלה לבית המשפט שהנושאים הכרוכים בה "אינם ידועים לתשעת שופטי בית משפט זה יותר משהם ידועים לתשעה אנשים שייבחרו באקראי מתוך ספר הטלפונים של העיר קנזס" . בבסיס תפיסת עולמו של סקאליה מצויות הנחות יסוד בדבר השיטה הדמוקרטית, תפקידו של בית המשפט, ההפרדה בין רשויות נבחרות וייצוגיות לבין גופים בלתי-נבחרים וא-יצוגיים, והמגבלות הנדרשות בכל הנוגע לחקיקה שיפוטית . גישתו מאפשרת התפתחות שיפוטית אך היא מחייבת גם ריסון שיפוטי והכרה בכך שתחומים רחבים מצויים בסמכותן של הרשויות שנבחרו בהליך דמוקרטי . לסוגיות הנידונות על ידי סקאליה יש היבטים האופייניים לשיטה האמריקנית, אך ביסודן אלה הן סוגיות כלליות המתעוררות בכל משטר דמוקרטי . בשביל הקורא הישראלי יש לעמדותיו חשיבות מיוחדת בכך שהן מציבות גישה אינטלקטואלית המנוגדת באופן קוטבי לזו שאומצה בבית המשפט העליון בעשרות השנים האחרונות, הספר המוגש כעת לקורא כולל תרגום מגוון רחב מהשקפותיו של השופט סקאליה, ובהן עמדותיו בענייני חינוך משפטי, פרשנות חוקתית ושפיטה, וכן את התייחסותו לאחדים מפסקי הדין המרכזיים

הוצאת סלע מאיר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר