בשם החוק: על בית המשפט, החוקה ושלטון החוק

עמוד:4

Antonin Scalia COLLECTED WORKS תרגום מאנגלית ומבואות למאמרים : שמעון ותמי נטף עריכת תרגום : יעל לקסמן בהט עורך אחראי : צור ארליך עורך אקדמי : ד"ר יהושע ( שוקי ) שגב סיוע בהבאה לדפוס : אלענה מייזל דיאמנט, יונתן גרין, ד"ר שאולי שארף מנהל מערכת : מאור הורביץ עימוד : שרית רוזנברג עיצוב כריכה : צבי קרן ההוצאה מבקשת להוקיר את מר אד ווילאן על סיועו הנרחב לפרסום המהדורה העברית של כתבי סקאליה . ידענותו וניסיונו של ווילאן, מתמחה לשעבר של השופט סקאליה ומשנה ליועמ"ש בארה"ב, תרמו רבות לבחירת המאמרים המרכיבים את ספר זה – ועל כך תודתנו . © כל הזכויות שמורות להוצאת סלע מאיר, רח' המלך ג'ורג' 20 , ירושלים נדפס תשפ״ב ( 2022 ) דאנאקוד 1091 - 1386 Hebrew Edition © Sella - Meir Publishers All rights reserved Printed in Israel Copyright © 2017, 2020 by Maureen Scalia המאמרים תורגמו מתוך ספרים אלה : Jeffrey S . Sutton and Edward Whelan ( eds . ) , The Essential Scalia : On the Constitution, the Courts, and the Rule of law, New York : Crown Forum, 2020 . Christopher J . Scalia and Edward Whelan ( eds . ) , Scalia Speaks : Reflections on Law, Faith, and Life Well Lived, New York : Crown Forum, 2017 . All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form . This edition published by arrangement with Crown Forum, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC

הוצאת סלע מאיר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר