אפקט צ׳רצ׳יל: סיפורו של המנהיג ששינה את העולם

עמוד:4

Boris Johnson THE CHURCHILL FACTOR How One Man Made History מאנגלית : ימימה עברון עריכת תרגום : רחלי לביא עורך אחראי : צור ארליך מנהלת מערכת : עדי זכאי עימוד : שרית רוזנברג עיצוב עטיפה : צבי קרן © כל הזכויות שמורות להוצאת סלע מאיר, רח' מנחם בגין 146 , תל-אביב נדפס תשפ״א ( 2021 ) דאנאקוד 1063 - 1386 First published in Great Britain in 2014 by Hodder & Stoughton An Hachette UK company Copyright © Boris Johnson 2014 The right of Boris Johnson to be identified as the Author of the Work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 Published in association with Churchill Heritage Ltd hebrew Edition © Sella - Meir Publishers All Rights reserved Printed in Israel

הוצאת סלע מאיר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר