פתח דבר

עמוד:14

ארכיטקסטורה 14 למשל, הפרק השישי, הרפלקסיבי, נערך כקינוח לארוחה, כמשהו מתוק אחרי האוכל, אבל מי שאוהב להתחיל דווקא בקינוח יכול בהחלט לעשות זאת . ואם נמשל הספר לארוחה, הרי שפתח דבר זה דומה במקצת למתאבן או לאפריטיף, ואם כך, זה הזמן להציג את התפריט ביתר פירוט : הפרק הראשון, "מבוא : הבניין הרעיוני", יוקדש לעיון בקו המחשבה של ארכיטקסטורה , בהנחות היסוד של הספר ובמגבלותיהן, בכמה ממקורות ההשראה של המחקר, בגלגוליו השונים ובתיאור כללי של השדה שבו הוא נערך . ייבנה בו השלד הרעיוני של הספר . יונחו בו היסודות התיאורטיים והמתודולוגיים לפרקים הבאים . הטיעון העיקרי המובע במרומז בכותרת הספר ובמפורש בכותרת המשנה — "הבית הערבי כטקסט חברתי" — ייבחן בפרק זה, ויעוגן בספרות המחקרית לסוגיה . יינתן בו דין וחשבון בסיסי על שני המושגים המרכיבים את כותרת המשנה — בית ערבי וטקסט חברתי — ויוצגו בו מחשבות ראשוניות והשגות על המטפורה המונחת ביסודה . כוונת הפרק לאפשר תנועה שקולה ומחושבת אל פנים הספר, כדרך שמבואה המתוכננת בשימת לב מאפשרת כניסה מדורגת, איטית והגיונית, אל תוך הבית . הפרק השני, "בנייה ולכידות חברתית : אבנים ומה שביניהן", יתמקד במה שניתן ללמוד מהתמורות שהתחוללו במלאכת הבנייה על החברה עצמה . כמו הפרק השלישי והפרק הרביעי, תשתרע יריעתו ההיסטורית מסוף התקופה העות'מאנית ועד מפנה המאה ה – 21 . הפרק השני יכוון את המבט אל מה שעשתה הבנייה עצמה לרקמה החברתית, איך ביטאה רגשות של ערבות הדדית ויצקה את דמותם בלבבות, ואיך השתנה כל זה עם בואם של תמורות טכנולוגיות ושינויים בכל תחומי החיים . המפגש המורכב בין "העולם של אתמול", שבו הייתה יציקת הגג אחד המאורעות החשובים בחיים ) כמעט שוות ערך ללידה, חתונה ומוות ( , לבין העולמות של היום : אורבניזציה, מודרניזציה, גלובליזציה וישראליזציה — יידון גם בפרקים הבאים . הפרק השלישי, "מרחב ומבנה חברתי : החצר והמשפחה", יעקוב אחר תהליך התפוררותה של המשפחה המורחבת ועליית המשפחה הגרעינית מתוך עיון בתולדותיה של החצר הפנימית . עובדות אדריכליות — ובייחוד יחסים חלליים בין מקומות — שיילקחו מההיסטוריה של המארג המרחבי יוליכו אל עובדות חברתיות ויצביעו על מגמות בעלות משמעות בהיסטוריה של המשפחה הערבית .

רסלינג


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר