פתח דבר

עמוד:11

| 11 | גנסין סטייל צחוקו" . 1 צ"ז ויינברג תיאר את "פניו המארכים, הנוגים והאציליים", את "עיניו המסותרות והביישניות", את "מצחו הגבוה הלמדני, משי בלוריתו הזהבהבה" . 2 מראהו, כתבה ציליה דראפקין, "היה כמראה נסיך . הליכתו ויציבתו היו שובים - לב בקסמם . פניו היו אוריגינאליים שלא כרגיל" . 3 אהרן צייטלין, שפגש את גנסין כנער, זוכר אותו כ"דיקדנט ישראלי בעל שערות פשתן של 'שייגץ' גבה - קומה, ועיניו צנונות, כאשר יהיו צנונים ערבי - דומיה בראשית האביב, וידיו ידי מורם מעם" . 4 בניסוחו הקולע של יואל מסטבוים : "דמות שעיקר תכונתה — אצילות מוטבעת" . 5 וכמין שיקוף של ההתרשמות החזותית הזאת, הצביעו רבים מקוראיו על אצילותה הסטייליסטית של כתיבתו, שגם בה היה איזה ליטוש מעודן, מסוגנן לעילא ולעילא . זלמן שניאור כותב על "אותה האצילות הרוחנית השפוכה על אופן כתיבתו", ופישל לחובר הצהיר, כידוע, כי "סגנונו הוא אחד הסגנונים העבריים המגוונים ביותר והעשירים ביותר" . 6 בהליכותיו ובכתיבתו לגנסין היה סטייל . 1 אשר ביילין, "אורי - ניסן גנסין [ שברי זיכרונות ] ", ברנר בלונדון : סיפור - זיכרון, תל אביב : הספריה הקטנה, הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה, 2006 , עמ' 56 . 2 צ"ז ויינברג, "עם א . נ . גנסין בערוב יומו", גליונות, יט, ד ( סיון - תמוז תש"ז ) , עמ' 170 . 3 צילה לוין - דראפקין, "זכרונות על א . נ . גנסין" ( תרגם מיידיש שלמה צוקר ) , דן מירון ודן לאור ( עורכים ) , אורי ניסן גנסין : מחקרים ותעודות, ירושלים : מוסד ביאליק, 1986 , עמ' 403 . 4 אהרן צייטלין, "אורי ניסן גנסין", ניסן : מאסף ערוך בידי יעקב פיכמן, ורשה : תר"ץ, עמ' 13 . 5 יואל מסטבוים, "מנוסקריפטים ( הבהוב רישום מא . נ . גנסין ) ", דבר, 1938 . 3 . ,25 עמ' 6 . 6 זלמן שניאור, "אישיותו וכשרונו", לילי רתוק ( עורכת ) , אורי ניסן גנסין : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, תל אביב : עם עובד, 1977 , עמ' 50 ; נדפס לראשונה בתוך יוסף חיים ברנר ( עורך ) , הצדה : קובץ זכרון לא . נ . גנסין, ירושלים : אחדות, תרע"ד, עמ' 100 – 110 ; פישל לחובר, ראשונים ואחרונים : מסות ומאמרים, מהדורה שנייה מורחבת, תל אביב : דביר, תשכ"ו, עמ' 338 .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר