מבוא

עמוד:13

מבוא | 13 | להפעלת הדף . הבחירה בשירים הזוכים וניתוחם נועדו לבדוק את טעמו של קהל הקוראים האינטרנטי . שירי "פועמה" שיקפו טכניקות של כתיבה, סלקצייה ופרסום בקרב חברי הקהילה האינטרנטית, ומהן יכולתי ללמוד עוד על מאפייני השירה ברשת . ניתוח השירים נעשה בשלושה שלבים . תחילה מוינו השירים על פי התפקיד המרכזי של המדיום בשיר, מתוך צמצומם של התפקידים המגוונים המופיעים בשירים לשלושה אשכולות מרכזיים, שהם שלושת הפרקים הראשונים : האינטרנט ככלי לתיעוד מטעם המשורר, האינטרנט ככלי עבודה של המשורר והאינטרנט ככלי למשחק . אחר כך מוינו השירים על פי קריטריונים אסתטיים — כגון צורות הומוריסטיות, מידת הקונספטואליות של השיר, העיסוק הארספואטי בכתיבה, מידת החיקוי ואינטרטקסטואליות, ועל פי האופן שבו הם מתממשים בהקשר האינטרנטי . ולבסוף הוצלבו צירי הניתוח עם החלוקה הכללית של השירים לתמות : שירים שהנושא שלהם הוא האינטרנט, שירים המתפרסמים לראשונה באינטרנט בקהילה הספרותית המקוונת ושירים הנוצרים בטכניקות כתיבה אינטרנטיות ( שירה דיגיטלית ) . תהליך הניתוח אפשר לי להגדיר את כל אחד מטיפוסי השירים על פי התנאים השונים שבאמצעותם הוא מתקיים . 7 באחרית הדבר מסוכם הדיון ומוצגת השוואה בין מאפייניה של כל קבוצת שירים לשתי הקבוצות האחרות . השוואה זו מייצרת מודל תאורטי ומתודולוגי ראשון מסוגו לניסוח מערכת קשרים המשלבת את כל הגורמים הפועלים על השיר האינטרנטי : יחסי צורה ותוכן בתוך היצירה האסתטית, התייחסות לקהילה היוצרת ולאלמנטים הפרפורמטיביים של היחיד הפועל בתוכה, ולשימוש באינטרנט כטכנולוגיה חדשה . כחוקרת, ולא פחות מכך כמשוררת, אני חווה את הכניסה ואת ההיטמעות של האינטרנט ושל ערכים בשדה הספרות כרעש אדמה . כקוראת שירה צעירה נדמתה לי השירה מקדש מעט . לא הייתה לי גישה אל המשוררים והמשוררות שקראתי ; לא הכרתי את פניהם, את 7 1373 . Starks & Trinidad, Choose Your Method, p

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר