מבוא

עמוד:10

אינטרנטיקה | 10 | בסיסם, כגון כתיבה באמצעות אפליקציות לזיהוי קולי, חיפוש בגוגל או תכנות . שירים מן הסוג הראשון, שלא זכו להתייחסות קודמת כלל, משקפים את תהליכי השינוי וההסתגלות והם בבחינת מצב ביניים בין השימוש השטוח במדיום כבמה ובין החדירה העמוקה למנגנון האינטרנטי, ולפיכך — כבר עתה שירים אלו נעשים נדירים . הספר גם מציע דיון מעמיק בקהילתיות הספרותית-אינטרנטית באמצעות הצגת השיח הספרותי-יצירתי בפייסבוק . פייסבוק שינתה שינוי דרמתי את מקומם של אתרי האינטרנט המפרסמים שירה . עם עליית הרשת החברתית משוררים ועורכים מקימים לעצמם דפי פרופיל ( אישיים או מקצועיים ) או קבוצות שבהן הם מפרסמים את שיריהם ושירים של אחרים, ואינם נזקקים לתיווך של אתר או פורום . ההשפעה של הפייסבוק בשדה העברי-ישראלי באה לידי ביטוי הן בשיח ספרותי ער הגולש מהרשת אל המוספים הספרותיים והן באופן שבו הקהילתיות משנה את אופי הטקסטים שהמשוררים בוחרים להציג . התשוקה לדיאלוג ולקהילה פואטית באה לידי ביטוי מיטבי בפייסבוק, שבו מאפייני הפולמוסיות והקהילתיות בולטים ושקופים לכלל המשתמשים . 3 פייסבוק מבשרת על שדרוג האופן שבו פועלות קהילות מקוונות באמצעות פרופילים של יחידים בעלי שם וזהות, שפועלים יחד ולחוד ליצירת קהילה ספרותית רחבה, קבועה ומשתנה, מדומיינת וממשית שמפעילים המשתתפים עצמם בזכות קלות התפעול של פרופיל ברשת זו ומגוון הגילאים המשתמשים בה . 4 מעצם היותה של הרשת החברתית שמית ומכלל סדר היום של המשתמשים, גוברת השפעתו של הווירטואלי על ה"ממשי" . לא עוד שמות ללא פנים וביוגרפיה שמפרסמים שיר פה ושם, אלא פרופילים נוכחים ומשמעותיים שמגיעים בסופו של דבר לבמות הספרותיות המסורתיות : העיתון, הספר, הערב הספרותי . כך הרשת החברתית משפיעה על היום-יום 3 Ellison, Steinfeld & Lampe, The benefits of Facebook “friends”, p . 1162 4 שלא כרשתות חברתיות אחרות, כגון אינסטגרם או טיקטוק, שיש בהן רוב של משתמשים צעירים ( בני פחות מ- 35 ) .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר