מבוא

עמוד:9

מבוא | 9 | לאבחן ולהמשיג תופעות יחידות, כגון קהילות מקוונות או כתיבה לא מקורית . היעדר מחקר שמתאר את התופעות השונות ומשווה ביניהן מחזק את הרגשת העומס והבלבול ביחס למפגשים שבין השירה לאינטרנט, ומייצר שפות שונות, לעיתים מקבילות, המקשות את הבנת התמונה הכוללת ואת השיחה הפשוטה על שירת האינטרנט . יתרה מזו, מטבע ההתקדמות הטכנולוגית גם הכתיבה הקיימת מפגרת מאוד אחר הנעשה בשטח . למשל, למרות הדיון הקיים בקהילות ספרותיות מקוונות ובהתממשותן באתרים, בפורומים וברשימות תפוצה, רק מעט דיון יוחד לרשתות חברתיות בכלל, ולפייסבוק בפרט . מאז ומעולם היו "טכניקות תרבות" מצויות בשימוש, טרם המשגתן התאורטית והכפפתן לקונספט מחקרי או היסטורי . 2 "טכניקות תרבות" הן אופני כתיבה, קריאה, ציור ועוד . הן מצויות בשימוש תמידי והן משתנות תדיר, משום שהן קשורות בדרך כלל במקום ובזמן מסוימים . המושג "שירה אינטרנטית" מתאר קבוצה של טקסטים בעלי מאפיינים אומנותיים משותפים המשתמשת בטכניקה תרבותית שקיימת כמעט שני עשורים, אבל עד כה הומשגה באופן חלקי בלבד . ייתכן שהיעדר ההמשגה נובע מן הנטייה לחקור טקסטים ספרותיים זמן רב לאחר פרסומם, מתוך פרספקטיבה היסטורית שבאמצעותה אפשר לבחון את איכותם על פי קריטריונים של התקבלות והשפעתם על יוצרים צעירים . ספר זה מבוסס על תיעוד שנעשה בשדה השירה העכשווי, והוא מציע סקירה רחבה של מנעד התופעות האסתטיות המחברות בין שירה לאינטרנט וקובע קווי אורך ורוחב שבאמצעותם יהיה אפשר להעריך את התופעות האלה . מצאי השירים המקיימים קשר עם האינטרנט נקראים כאן בשם הכולל "אינטרנטיקה", והם מחולקים לשלושה סוגי מפגשים בין השיר למדיום : שירים שהאינטרנט בהם הוא בבחינת נושא וצורה, כגון שירים על וייז ( waze ) ושירים הנכתבים בצורה של צ'ט ; שירים המתפרסמים בבמות שונות באינטרנט, כמו למשל ברשתות החברתיות ; ושירים הנכתבים באמצעות מנגנונים אינטרנטיים או על 2 29 . Siegert, Cacography or Communication ? , p

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר