אינטרנטיקה: תורת השירה בעידן האינטרנט

עמוד:4

Noa Shakargy Internetica : Poetry in the Digital Age עריכת הלשון : חגית נוה הבאה לדפוס : חגית גאון הספר יוצא לאור בסיוע מסת"ב 9 - 344 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשפ"ב סדר ועימוד : רונית גלעד הדפסה וכריכה : דפוס פרינטיב, ירושלים 2021 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem www . bialik - publishing . co . il Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר